Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Zavod RAKMO


Parmova 53

O podjetju:

Glavni namen zavoda je: osveščanje glede problematike medosebnih konfliktov ter potrebe za njihovo priznavanje in odkrivanje konstruktivnejših načinov za soočanje z njimi; poglabljanje in posredovanje znanja in spretnosti s področja obvladovanja konfliktov; širjenje in razvoj kulture medosebnih odnosov ter obvladovanja konfliktov.

Glavne dejavnosti zavoda za uresničevanje tega namena so:
° svetovanje,
° mediacija,
° seminarji,
° usposabljanje za mediatorje,
°usposabljanje za vodenje delavnic,
° raziskovanje in
° založništvo.

Področja izobraževanj:

Mediacija (družinska, v podjetjih, gospodarska, v lokalni skupnosti, med žrtvijoin storilcem, šolska), obvladovanje konfliktov, obvladovanje jeze, stresa, konstriktivna komunikacija in medosebni odnosti, obvladovanje nasilja in nenasilna komunikacija

Reference:

Center PER-ME-UM
Center za socialno delo Celje
Center za socialno delo Cerknica
Center za socialno delo Dravograd
Center za socialno delo Laško
Center za socialno delo Sežana
Center za socialno delo Tržič
Dijaški dom Celje
Dijaški dom Murska Sobota
Dijaški dom Tabor
Društvo DREVO za kulturo strpnosti
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
EDUSATIS d.o.o.
EVROPSKA HIŠA LJUBLJANA
Gaia plus, Turistična Agencija, d.o.o., Ljubljana
GA-MA Maglovsky in drugi d.n.o.
GEA NEPREMIČNINE Marjan Pejanovič s.p.
Gemini Bilje d.o.o.
Gimnazija Poljane
Glotta Nova-Center za novo znanje
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine
Gostol-Gopan d.o.o.
Helena Weilguny s.p.
IB Grant Thornton Audit d.o.o
IB Grant Thornton Consulting d.o.o.
Iskra Sistemi d.d.
IZZA d.o.o.
Kadrovsko in psihološko svetovanje Alenka Klemenčič s.p.
Kamenarič Boštjan s.p.
Ksenija Abram, S.P.
Lamex s.r.o podružnica Starše
"MAX" Vrečko Maks s.p.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za obrambo
Mladinski dom Malči Beličeve
MOCIS-Center za izobraževanje odraslih
Nacionalni inštitut za biologijo
Noella Roman Šimenc s.p.
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
OŠ Belokranjskega odreda Semič
OŠ Bičevje
OŠ Dobravlje OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru
OŠ Ivana Roba
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
OŠ Notranjski odred Cerknica
OŠ Pivka
OŠ Rovte
OŠ Škofja Loka-Mesto
OŠ "8 talcev"
OŠ Dobrovo
OŠ Dolenjske Toplice
OŠ Frana Albrehta
OŠ Franceta Prešerna, Kranj
OŠ heroja Janeza Hribarja
OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika
OŠ Komenda-Moste
OŠ Logatec
OŠ Miklavž na Dravskem polju
OŠ Milojke Štrukelj, Nova Gorica
OŠ Pirniče
OŠ Poljčane
OŠ Polje
OŠ Prežihovega Voranca, Jesenice
OŠ Sečovlje
OŠ Sladki vrh
OŠ Solkan
OŠ Staneta Žagarja, Kranj
OŠ Stara Cerkev
OŠ Šturje, Ajdovščina
OŠ Sveta Trojica
OŠ Šmartno
OŠ Štore
OŠ Tabor, Logatec
OŠ Toneta Čufarja
OŠ Turnišče, enota VRTEC,
OŠ Vavta vas
OŠ Vodice
OŠ Zalog
OZRK Postojna
PARTNER TEAM d.o.o.
POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO
Nova KBM d.d., Področje Nova Gorica
Prevzgojni dom Radeče Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Razkošje Nada Čeplak s. p.
Reiffeisen banka
Robert Novak s.p.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sedi.5 d.o.o.
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve
Socialna zbornica Slovenije
Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
Srednja šola Slovenska Bistrica
Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina
Srednja trgovska šola, Maribor
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Supra d.o.o.
Škofijska Karitas Ljubljana
Šolski center Novo mesto
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Upravna enota Piran
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Varstveno delovni center Murska Sobota
Varstveno delovni center Novo mesto
Varstveno delovni center Polž Maribor
Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora
Vrtec Ciciban Novo mesto
Vrtec Domžale
Vrtec Galjevica
Vrtec Najdihojca
Vrtec Otona Župančičeva
Vrtec Postojna
Vrtec Slovenska Bistrica
Vzgojnovarstveni Zavod Kekec Grosuplje
Zavod za gozdove Slovenije
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
Zavod za razvoj podjetništva in turizma
Zavod RS za šolstvo
Zavod za usposabljanje Janeza Levca
Zdravstveni dom Ljubljana
Znanka, d.o.o.
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

Komentarji