Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Zaključni račun - DRUŠTVO

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
151,28 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
31.01.2018
4 ure
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

ZAKAJ

Kaj je pridobitna dejavnost in pridobitni dohodki – odgovorili bomo na to vprašanje in prikazali pomembne razlike ter opozorili na posledice nepravilnega razumevanja. 

Opozorili bomo tudi na bistvene poudarke in posebnosti pri sestavi zaključnega računa za društva za leto 2017 ob upoštevanju veljavne zakonodaje na tem področju. 

Svetovanje predavateljice tudi v prihodnosti, ko bo seminar že za nami!

CILJ

Še posebej bomo opozorili na:
 • razlike pri davčnem obravnavanju pridobitnih in nepridobitnih dohodkov ter

 • kako upoštevati pogoje zakonodaje, ki velja za društva in pravilno sestaviti zaključni račun.
PROGRAM

I. Vpliv davčne in druge zakonodaje na sestavo zaključnega računa: Zakon o društvih in Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, SRS 33 idr.
 • ključne spremembe zakona;
  • področje vodenja evidenc - prednosti in slabosti;
  • opredelitev pridobitne dejavnosti po obstoječem  Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
 • Predstavitev načinov vodenja poslovnih knjig na praktičnih primerih s posebnostmi vsakega izmed njih;
 • Pridobitna in osnovna dejavnost društva - kje je meja in kako jo določiti - upoštevajoč specifičnosti pri posameznih;
 • Kako je z odgovornostjo v društvu po novem
 • Kakšne finančne kontrole si lahko v društvih obetamo
II. Predstavitev SRS 33 - poudarek na opredelitvi pravilnega vodenja pridobitne in nepridobitne dejavnosti
 • Predstavitev načinov vodenja poslovnih knjig na praktičnih primerih s posebnostmi vsakega izmed njih;
 • Kje je meja med pridobitno in osnovno - nepridobitno dejavnostjo društva
 • Kako evidentirati pridobitno dejavnost in kako določiti sodila in v katerih primerih
III. Vpliv davčne zakonodaje na poslovanje društva
 • Finančno poslovanje društva in Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kdaj postane društvo davčni zavezanec za DDV in kaj to pomeni
 • Posebnosti obračuna DDV pri društvih v zvezi z opravljanjem osnovne in pridobitne dejavnosti društva
 • Blagajniško poslovanje v društvih - nevarnosti in posebnosti
 • Predstavitev bistvenih poudarkov in sprememb iz nove davčne zakonodaje
 • Vrste izplačil osebnih prejemkov v društvu
 • Katere osebne prejemke društva izplačujejo in pod kakšnimi pogoji
 • Posebnosti in nevarnosti pri izplačilih osebnih prejemkov v društvih
 • Ali društvo lahko izplača povračila potnih stroškov nezaposlenim članom društva in pod katerimi pogoji -
  tudi z vidika ZAKONA O DOHODNINI in ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU
IV. Zaključni račun
 • Priporočila za sestavo zaključnega računa na predpisanih obrazcih
 • Ponazoritev sestave zaključnega računa na praktičnem primeru
V. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO

Celotno gradivo Vam zagotovimo mi;
 • skripta,
 • zgoščenka.
CENA

124,00 EUR + DDV in vključuje:
 • predavanje,
 • strokovno gradivo v obliki skripte,
 • zgoščenko,
 • potrdilo o udeležbi,
 • pogostitev.

PREDAVATELJICA

Nataša Sorko, svetovalka za finančno računovodsko poslovanje, z bogatimi praktičnimi izkušnjami. 

Komentarji