Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Varstvo pred požarom

Varstvo d.o.o.


Varstvo d.o.o.
36,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija
Po dogovoru
2 uri
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Vsak zaposleni delavec, ki je redno, začasno ali občasno zaposlen v podjetju, mora biti poučen o varstvu pred požarom in sicer ob:

- prvem nastopu dela,
- premestitivi na drugo delovno mesto,
- razporeditvi na drugo delo,
- spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
- spremembi in uvajanju nove tehnologije;

ZAKONSKE OSNOVE

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS št. 71/93) ter

- Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju

odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požari (Ur. list RS št. 64/95).

V 4. členu Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požari je določeno, da mora izvajalec usposabljanja pred začetkom izdelati program usposabljanja. Program se smiselno priredi pogojem in tehnološkim postopkom ter požarni ogroženosti za vsako značilno skupino oz. prostorskim pogojem ter prisotnosti požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.

ČAS UPOSABLJANJA

teoretični del: 1 ura - 60 MINUT

praktični del: 1 ura - 60 MINUT

Usposabljanje po tem programu poteka teoretično in praktično.

Kandidati opravljajo:

- pisni preizkus znanja s področja požarne varnosti (testne pole),

- praktični preizkus znanja s prikazom gašenja z ročnimi gasilniki.

POTRDILO

O usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja iz varstva pred požarom izvajalec izda potrdilo.

Komentarji