Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Value Stream Mapping

HTML, d.o.o.


HTML, d.o.o.
648,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
naknadno
Po dogovoru
16 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

 
Vsebina seminarja:
 • Izvor VSM 
 • Principi vitkih podjetij 
 • Metode za izbor procesa 
 • Izbira procesa
 • Value Stream Mapping - definicija 
 • Simbolika
 • Način postopanja 
  Praktične vaje:
 • Zajem dejanskega stanja (current state map)  
 • Risanje mape dejanskega stanja in izračun parametrov v skupini 
 • Strukturirano reševanje problemov
 • Razvoj naj-bi mape (future state map)
 • Izvedba sprememb

Medtem ko so v zahodnem svetu procesi izboljšav usmerjeni predvsem v dvig produktivnosti proizvodnih subjektov (stroji, operaterji, itd.), so v državi izvora tehnike (japonske) v središču izboljšav in dvig produktivnosti objekti proizvodnje (torej produkti ali izdelki). Pri tem se celotna veriga proizvajanja od vhoda - velikokrat že v tovarni dobavitelja - do mesta porabe (odjemalec / stranka) nariše (mapping) v karto podobni "zemljevidu" (map). Tok produkta skozi tovarno se imenuje vrednostni tok. Vrednostni tok so aktivnosti (tiste, ki ustvarjajo vrednost in tiste, ki ne ustvarjajo vrednost), potrebne, da bi produkt pripeljali do odjemalca oz. na trg. S pomočjo karte dejanskega stanja postanejo proces oz. tok proizvodnje (informacije, človek, material) bolj vidni, vključno z elementi, ki ne ustvarjajo vrednosti (izgube in zapravljanje kot so n.p. zaloge, nepotrebni transporti, čakalni časi, napake, itd.) in jih je treba odpraviti oz. minimizirati. Tudi ozka grla se identificirajo. Z uporabo tehnike se ne mapirajo in analizirajo samo obstoječi procesi / vrednostni tokovi, ampak se razvije tudi idealno stanje. Cilj je predvsem skrajšanje pretočnega časa in dobaviti odjemalcu ravno tisto kar želi - ob pravem času, v točni količini in odgovarjajoči kakovosti. Vrednostna analiza pomaga hitreje, bolj fleksibilno in z manj zapravljanja (in s tem z nižjimi stroški) proizvajati ali izvajati storitve.    

 

Komentarji