Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu

Varstvo d.o.o.


Varstvo d.o.o.
36,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Kamnik
Po dogovoru
2 uri
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Usposabljanje zaposlenih - delavcev izvajamo z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu in preprečevanja delovnih nezgod in obolenj.Usposabljanje delavcev za varno delo se izvaja po potrjenih programih teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo.
Usposabljanje izvajajo strokovni delavci z uporabo predpisanih učnih metod in z upoštevanjem pedagoško - andragoških načel. 

Teoretično usposabljanje delavcev za varno delo se izvaja v obliki seminarjev - učnih delavnic v primernih prostorih naročnika ali izvajalca.

Pri izvedbi se uporablja didaktične in učne pripomočke. Sestavni del teoretičnega usposabljanja je zaključni pisni Preizkus znanja.

Vsak udeleženec teoretičnega usposabljanja, ki pisni Preizkus znanja uspešno opravi, je avtomatično prijavljen tudi na praktični del usposabljanja za varno delo.

Praktično usposabljanje delavcev za varno delo se izvaja v delovnih prostorih naročnika -  na delovnem mestu v obliki učnih delavnic.

Pri praktičnem usposabljanju sodeluje tudi vodilni delavec naročnika - ponavadi vodja delavnice, vodja oddelka, mojster ipd. ).

Po končanem praktičnem usposabljanju delavcev za varno delo strokovni delavec - izvajalec usposabljanja in vodilni delavec naročnika ugotavljata znanje in sposobnost udeležencev za varno opravljanje dela na delovnem mestu.

O praktičnem usposabljanju in preverjanju znanja in uspešnosti udeležencev se izda Zapisnik o praktičnem usposabljanju za varno delo. V zapisniku je navedena uspešnost kandidatov.

Udeleženci, ki so uspešno opravili tako teoretični kot tudi praktični del usposabljanja po končanem usposabljanju pridobijo pisno Potrdilo o opravljenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju za varno delo.

Tisti udeleženec, ki pisnega preizkusa ne opravi, je dolžan ponovno opravljati teoretično usposabljanje.

Komentarji