Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Usposabljanje za šolske mediatorje (nadaljevalno usposabljanje)

Zavod RAKMO


Zavod RAKMO
360,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
10.01.2018 do 27.03.2018
50 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

Kotizacija za usposabljanje:
 • fizične osebe: 360,00 € oz. 3 obroki po 120,00 €,
 • pravne osebe: 427,00 € oz. 2 obroka po 213,50 €, pri vključitvi treh ali več udeležencev pa 366,00 

 • Ciljna skupina
  Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu oz. v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter želijo vzpostaviti ali sodelovati pri vzpostavljanju sistema šolske mediacije.

  Cilji usposabljanja
  • pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu;
  • usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema šolske in vrstniške mediacije na lastni šoli;
  • usposobiti udeležence za izvajanje programa usposabljanja za vrstniške mediatorje;
  • prispevati k vzpostavljanju sistema šolske mediacije na šolah udeležencih

  Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

  Potek usposabljanja:
  Usposabljanje za šolske mediatorje – 50 ur (32 + 18) se izvaja v obliki:
  • dveh dvodnevnih seminarjev (2 x 16 ur),
  • eno supervizijsko srečanje (8 ur),
  • mediacija (10 ur).

  Ljubljana 10.1.2018 - 27.3.2018
  10.-11.1.2018 (1. del)
  24.-25.1.2018 (2. del)
  14.-15.2.2018 (3. del) 
  27.3.2018 (4. del)

  Ob sredah in četrtkih od 14.00 do 20.30*izjema je le 27.3.2018, ki je torek

  Seminarski del:
  Na prvem delu se udeleženci seznanijo s sistemom šolske medicije in njeno specifiko. Seznanijo se s prednostmi šolske mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kakšni so pozitivni učinki izvajanja medicije tako med zaposlenimi v šoli, med samimi učenci kot tudi starši in na kakšen način mediacija pripomore k boljši šolski klimi. Seznanijo se z vlogo šolskega mediatorja in načinom vzpostavitve sistema šolske mediacije na njihovi šoli. Šolski mediatorji na šoli vzpostavijo in nato skrbijo za sistem šolske medicije, koordinirajo delo, organizirajo izobraževanja zaposlenih na šoli in osveščanja staršev ter usposabljajo učence za vrstniške mediatorje.
  Na drugem delu se udeleženci seznanijo s programom usposabljanja za vrstniške mediatorje, pregleda se gradivo in dajo napotki za izvedbo usposabljanja vrstniških mediatorjev, kot tudi glede izbire udeležencev.
  Udeleženci prevzamejo tudi program in gradivo za izvedbo usposabljanja vrstniških mediatorjev. Dele tega programa pa se na usposabljanju tudi preizkusi v vlogi izvajalcev oz. udeležencev programa.

  Praktični del:

  Obvezen praktični del poteka preko izvajanja ali sodelovanja pri izvajanju formalnih ali neformalnih mediacij na šoli. Cilj je vzpostavljanje in omogočanje konsturktivnejšega načina obvladovanja konfliktov na šoli in s tem postopnega vpeljevanja šolske mediacije.

  Supervizijski del:

  Na supervizijskem delu udeleženci usposabljanja za šolske mediatorje predstavijo potek vzpostavljanja sistema šolske mediacije  in usposabljanja vrstniških mediatorjev na lastni šoli, kakšno je trenutno stanje na šoli, se pogovorijo o morebitnih zapletih in težavah pri vzpostavljanju sistema in skupaj s supervizorjem in ostalimi udeleženci poiščejo možne rešitve ter izpostavijo konkretne primere formalne ali neformalne mediacije, ki so jih vodili. Poudarek je na izmenjavi izkušenj in idej, analizi vzpostavljanja sistema in odpravljanju možnih zapletov oz. težav.

  Izpitni del:

  Del usposabljanja je tudi teoretični in praktični (igra vlog) preizkus.

  Pogoji za pridobitev naziva 'šolski mediator'
  Po uspešno zaključenem usposabljanju udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi.
  Ob izpolnjevanju spodaj navedenih pogojev kandidati pridobijo naziv 'šolski mediator' pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO:
  • uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje;
  • pridobljen naziv mediator;
  • uspešno vzpostavljen ali delno vzpostavljen sistem mediacije na šoli vključno s sistemom vrstniške mediacije;
  • oddano poročilo z opisom poteka vzpostavljanja in trenutnega stanja sistema šolske in vrstniške mediacije na lastni šoli.
  Predavatelji:
  • Marko Iršič, MA, direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev
  • Ksenija Lorber, mediatorka in trenerka mediatorjev
  • Gostujoči predavatelji
  Več na http://rakmo.si/izobrazevanja-pri-zavodu-rakmo/usposabljanje-za-mediatorje/usposabljanje-za-solske-mediatorje.html

  Komentarji