Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Trening prodajnih veščin I - Sales Skills Training I

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
16 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

CILJI

Cilj programa je: . Udeležence opremiti z orodji za ustvarjanje uspešnega prodajnega pristopa, ki ga lahko takoj uporabijo ali pa prilagajajo pestrim prodajnim situacijam.
. Razviti take komunikacijske veščine, ki bodo prodajalcem (prodajnikom) omogočale ustvarjanje uspešnega in pozitivnega odnosa z različnimi vrstami kupcev (strank). . Razviti take motivacijske vzvode, da bodo prodajalci (prodajniki) znanje in veščine, ki so jih v programu pridobili, na delovnem mestu tudi resnično uporabili in uporabljali.
. Naučiti jih prodajati bolje in več in se pri tem zavedati vloge prodajalca (prodajnika) in pričakovanja strank. . Udeležence pripeljati do spoznanja, da je prodaja skupek organizacije in sistema, odnosov in ustvarjalnosti, nenehnega raziskovanja in vztrajnosti.

VSEBINA

Uvod

 • Kdo je kdo v prodajnem procesu
 • Zakaj smo tu? - Cilji programa in pričakovanja udeležencev

Razlike med strankami

 • Stili mišljenja in komunikacije
 • Kako reagiramo na razlike?

"Mi prostor"

 • Odnos med prodajalcem in kupcem
 • Kako vzpostaviti pozitiven odnos s kupcem z nebesedno govorico telesa

Upravljanje s kakovostjo "mi prostora"

 • Učinkoviti jezikovni vzorci in njihova uporaba v prodajnem procesu

Vrednote kupcev

 • § Kako prepoznati vrednote kupcev v prodajnem procesu
 • § Kako koristno uporabiti ugotovljene vrednote za ustvarjanje uspešnega prodajnega pristopa in motivacijo kupca za nakup

Prilagajanje prodajnega pristopa

 • Kako prilagoditi prodajni pristop različnim kupcem glede na ugotovitev njihovih stilov mišljenja in dominantnega reprezentativnega kanala
 • Doseganje pozitivnega odnosa s "težkimi in zahtevnimi" kupci

Osnove modela prodaje

 • Prodajni model v 5. korakih
 • Faze prodajnega procesa

Veščine opazovanja

 • Prepoznavanje, kdaj imamo prav in kdaj moramo narediti nekaj drugače, če tega nismo že storili

Premagovanje odpora in ravnanja z ugovori

 • Kako uporabljati jezikovne vzorce za razumevanje, premagovanje odpora in motiviranje kupca za nakup

Prodajni razgovor

 • Kako začeti in končati prodajni razgovor
 • Zaključek razgovora in njegovi učinki za nadaljnjo prodajo

Trg, na katerem delujemo, in organizacija prodajnega območja

 • Načrtovanje prodajne dejavnosti in priprava na obiske na terenu

Izbor pravega prodajnega pristopa in korak v prihodnost

 • Kreiranje lastnega prodajnega pristopa, ki bo integriral vse naučene veščine

Komentarji