Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Sestava zaključnega računa za SINDIKAT

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
156,22 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
30.01.2018
4 ure
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

ZAKAJ

Opozorili bomo na bistvene poudarke in posebnosti pri sestavi zaključnega računa za sindikate za leto 2017 ob upoštevanju veljavne zakonodaje na tem področju. 

Odgovorili bomo na vprašanje kaj je pridobitna dejavnost in pridobitni dohodki ter prikazali pomembne razlike in opozorili na posledice nepravilnega razumevanja. 

Svetovanje predavateljice tudi v prihodnosti, ko bo seminar že za nami!

CILJ

Še posebej bomo opozorili na:
 • razlike pri davčnem obravnavanju pridobitnih in nepridobitnih dohodkov ter
 • kako upoštevati pogoje zakonodaje, ki velja za sindikate in pravilno sestaviti zaključni račun.
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

I. Organizacija in delovanje sindikata s finančnega vidika
 • Knjigovodske evidence po splošnih SRS (1-30) in SRS 36 ter omejitve
 • Vrste knjigovodskih evidenc glede na način vodenja poslovnih knjig
 • Kontni okvir za sindikate
 • Prihodki in odhodki
 • Financiranje sindikatov
 • Članarina, donacije, prostovoljni prispevki in sponzorstva - davčni vidik
 • Ugodnosti, ki jih sindikat nudi svojim članom
 • Solidarnostna pomoč - vključno z davčnim vidikom
 • Vzajemna pomoč
II. Blagajniško poslovanje
 • Zakon o davčnem potrjevanju računov (kdo so zavezanci, kaj to pomeni za zavezance?)
 • Vsebinska opredelitev blagajniškega poslovanja v okviru računovodstva organizacije
 • Zakonodaja s področja gotovinskega poslovanja zasebnih pravnih oseb
 • Zakon o davčnem postopku, Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku in Zakon o plačilnih sistemih in storitvahter njegova uporaba v praksi
 • Uporaba zakonodaje - prikaz s praktičnimi primeri
 • Knjiženje blagajne v sistemu DDV
 • Organizacija blagajniškega poslovanja
 • Tehnika vodenja blagajne
 • Plačevanje preko blagajne
 • Pomembna novost - plačevanje s plačilnimi karticami - kaj smemo in kaj ne plačati s "službeno" plačilno kartico
 • Devizna blagajna
 • Kontrola blagajniškega poslovanja
 • Davčna praksa
III. Potni nalogi in bonitete
 • Pravila za izpolnjevanje potnih nalogov
 • Priloge k potnim nalogom - pomen in vloga ustreznih knjigovodskih listin
 • Spremembe, ki jih je prinesla davčna zakonodaja
 • Upravičenost izplačil kilometrin in dnevnic ter pomen potnega poročila v praksi
 • Izplačila po potnih nalogih in plačila akontacij dohodnine
 • Kaj je potrebno storiti, če izdanega potnega naloga ne obračunamo in ne izplačamo povračil potnih stroškov
 • Povračila potnih stroškov za potovanja v Sloveniji in tujini
 • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov
 • Priporočila za pravilno izpolnjevanje in obračunavanje potnih nalogov za službena potovanja v izogib težavam pri davčnem pregledu
 • Izplačila članom sindikata kot npr.: povračila stroškov prehrane, kilometrine, dnevnice, nagrade, darila,... v skladu z veljavno davčno zakonodajo
IV. Letni popis sredstev
 • Nujnost ter praktični vidiki popisa sredstev ter obveznosti do vira sredstev
V. Zaključni račun za sindikat
 • Praktični primer priprave podatkov za izdelavo zaključnega računa
 • Praktična predstavitev izpolnjevanja obrazcev zaključnega računa
VI. Sestava letnega poročila

VII. Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

PREDAVATELJICA

Nataša Sorko, svetovalka za finančno računovodsko poslovanje, z bogatimi praktičnimi izkušnjami. 

Komentarji