Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

SAOP Obvladovanje prodaje in nabave, 2-dnevni nadaljevalni seminar

SAOP d.o.o.


SAOP d.o.o.
249,60 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
LJ, NG, KP, MB
Po dogovoru
10 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Dnevni red

Zbor udeležencev:
Trajanje seminarja: 9.00-14.00 (oba dni)


Splošno 

 • Novosti meni SAOP iCenter
 • Osvežitev standardnih postopkov dela z iCentrom (navigacija po modulih, delo s preglednicami, različni sistemi pregledovanja podatkov, izvažanje podatkov, pošiljanje podatkov po elektronski pošti, organizacijska navodila
 • SAOP spletna pomoč in podpora, uporaba funkcijskih tipk v iCentru)
 • Pomembni matični podatki kupcev in dobaviteljev (stranke)
 • Pomembni matični podatki artiklov


Prednastavitve (vse je lahko nastavljeno)

 • Sistemi prodajnih pogojev (roki plačil, prodajni ceniki, popusti, rabati, količinske stimulacije; dilema: prednastavljeni ceniki ali kalkulacija na prejemu).
 • Sistemi nabavnih pogojev (roki plačil, prodajni ceniki, popusti, rabati)
 • Obvladovanje prodajnih akcij
 • Možnost omejitve nakupa artikla samo na določene dobavitelje
 • Blokada neplačnikov
 • Splošne nastavitve modulov NDK in FAK


Hitre operativne funkcije

 • Vpogled v dolg kupca
 • Vpogled v operativne podatke artikla (F7, F8), ter zakaj je sprotno delo na iCentru vseh oddelkov v podjetju pomembno in nujno


Prodaja

 • Nastavitve na knjigah naročil kupcev
 • Postopek dela od ponudbe (predračuna), naročila kupca, dobavnice in izdanega računa
 • Vsi sistemi vnašanja artiklov v naročilo kupca (odpremni nalog)
 • Rezervacije
 • Možnosti združevanja več naročil v eno odpremo (potisni in vlečni način)
 • Možnosti združevanja več dobavnic v en izdani račun (obdobno fakturiranje)
 • Avansni račun in račun z odbitim avansom


Nabava

 • Nastavitve na knjigah naročil dobaviteljem
 • Postopek dela od naročila kupca, prevzema (skladiščnika) do knjigovodskega prejema (MSP predprejem in prejem); možnost ločitve količinskega in vrednostnega prejema)
 • Načrtovanje nabave (napoved zaloge, avtomatike naročanja dobaviteljem, minimalne in maksimalne zaloge)


Funkcije, ki vam olajšajo delo in prihranijo čas

 • Delo s serijami (loti, šarže) na nabavni in prodajni strani, evidence vezane na sledljivost serij
 • Tranzitni sistem prodaje (od prejema direktno v izdani račun; brez naročil kupcev in odpreme)
 • Prejemanje podatkov od kupcev in dobaviteljev (eSlog naročilo, čarovnik za uvoz podatkov na naročilu in na cenikih)
 • Pregled nad realizacijo naročil (kupcev in dobaviteljem)
 • Pošiljanje dokumentov v eSlog obliki


Evidence in statistike

 • Ključne evidence skladiščnega poslovanja (zaloge, obračanje zalog, statistike, zbiri, analize)
 • Ključne prodajne evidence (prodajne statistike in analiza prodaje)
 • Osnove poročanja intrastat, slopack, okoljske dajatve (OE, EE)


Nadgradnja

 • Osnove povezave prodaje in nabave z računovodstvom (FAK-DK, DDV, MSP-PRAC, DK)
 • Smo zadovoljni z izgledom naših dokumentov?
 • Delujemo na več lokacijah?
 • Različne stopnje varnostnega sistema
 • Opis možnosti nadgradnje sistema (prodajne provizije, mini CRM, potniška prodaja, skladiščna logistika, spletno naročanje, RIP, servisna dejavnost).
 • Kaj je to aktivno obveščanje in kako ga lahko apliciramo
   
Cena

a) 260 EUR + DDV, cena z DDV 312 EUR
b) 208 EUR + DDV, cena z DDV 249,6 EUR (cena vključuje 20% popust za uporabnike s programom v garanciji ali sklenjeno vzdrževalno pogodbo)

Komentarji