Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Računalniško podprto pisarniško poslovanje

BIROCOM2000


BIROCOM2000
185,70 € 176,41 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
5%
popust
Ptuj, Maribor, Celje, Ljubljana
Po dogovoru
30 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Računalniško podprto pisarniško poslovanje 


Koncno program usposabljanja, ki prikazuje prednosti in slabosti obeh trenutno najbolj uporabljenih programskih pisarniskih paketov na trgu. Program simultano obravnava programski resitvi in sicer tako, da dane naloge resuje z obema orodjema hkrati. Na ta nacin udelezenci najlazje ocenijo, kateri program si pri svojem delu zelijo uporabljati.

Vidne so vse bistvene razlike med obema razlicicama, prav tako pa je odlocitev o morebitnem prehodu iz enega na drugega mnogo enostavnejsa. Pri delu uporabljamo verziji Open Office.org 2.0 in MS Office XP (2002). Ceravno gre za usposabljanje, ki od udelezencev ne zahteva predznanja, na usposabljanju spoznavamo zahtevna podrocja kot je na primer makro urejevalnik (VBA oz. BASIC), vendar na razumljiv nacin.

Usposabljanje vsekakor toplo priporocamo vsem, ki ne najdejo pravega odgovora na vprasanje katero programsko orodje uporabiti. Glede na to, da je Open Office.org brezplacen, se tega usposabljanja vsekakor splaca udeleziti.

Usposabljanje traja 30 pedagoških ur, 4 dni na teden, po 5 ur na dan. Udeležencem pripada 15 minutni osvežilni odmor katerega prebijejo v prijetni kavarni, ki je prav tako v našem poslovnem kompleksu. Delo poteka v prijetni, zračni računalniški učilnici, ki nudi kar najboljše pogoje za osvajanje novih znanj. Udeleženci na usposabljanju prejmejo kompaktne diske z vso potrebno programsko opremo, diskete za sprotno hranjenje dela in prenos le tega na domač / služben osebni računalnik, pisala, delovne zvezke, reklamno gradivo, BONUS programsko opremo (AV programe znamke F-SECURE ), in še ...

Ob zaključku usposabljanja prejmejo udeleženci lična potrdila s katerimi lahko svojo novo usposobljenost tudi dokazujejo.

Sledijo poglavja iz vsebine:

- Uvod
- Dokumentacija
- Predstavitev načina dela
- Uvod v snov MS Office XP
- Predstavitev aplikacije WORD, WRITER
- Predstavitev aplikacije EXCEL, CALC
- Predstavitev aplikacije POWER POINT, ...
- Predstavitev aplikacije ACCESS, BASE
- Primeri iz posameznih aplikacij
- Povezave med aplikacijami
- Praktični primeri
- Prikaz delovanja IDE VBA oz. BASIC
- Individualno reševanje nalog
- Podelitev uradnih potrdil

Vljudno vabljeni v program računalniškega usposabljanja Računalniško podprto pisarniško poslovanje .

Komentarji