Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Pozitivna komunikacija

SI-OR, Zavod za osebnostni razvoj, svetovanje in izobraževanje.


SI-OR, Zavod za osebnostni razvoj, svetovanje in izobraževanje.
220,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Medvedova cesta 10, Ljubljana
Po dogovoru
16 ur
Individualni tečaj

Informacije o programu

Osnovni namen delavnice je definirati problem komunikacije in nato preizkusiti vrsto predlogov za reševanje omenjenih problemov.
Komu je tečaj namenjen?
 1. Tečaj je namenjen staršem ali učiteljem. 

CILJI: 
 • ozavestite in uvidite problem komunikacije
 • spoznate razliko med običajno in pozitivno komunikacijo
 • začnete praktično uporabljati pozitivno komunikacijo in opazujete dogajanje
 • spoznate učinke pozitivne komunikacije tudi v zasebnem življenju

Kaj pridobite?  

 • Ozavestite in prepoznate načine in moč nebesedne komunikacije, 
 • usvojite osnove uspešne  besedne in nebesedne komunikacije, 
 •  spoznate strategije vzdrževanja dobrih medsebojnih odnosov,  
 • pridobite znanja in veščine o uspešnem prenašanju informacij, idej, emocij drugih tako, da jih drugi razumejo enako, kot so poslane, 
 • naučite se  uporabljati pozitivne besede in besedne zveze,
 • ozavestite komunikacijske veščine za dvig osebne in timske motiviranosti,
 • spoznate strategije uspešne komunikacije v izogib stresu in negativnim dejavnikom, 
 •  naučite se s pozitivnimi pridevniki spodbujati drug drugega
 • spoznate dobro komunikacijo s sodelavci, ki je odlično motivacijsko sredstvo

Prednosti
 
 • Veliko praktičnih vaj.

 • Vsak udeleženec se preizkusi v izzivih.

 • Premori med srečanji omogočijo potek procesa, 
 • Na praktičnih primerih opazuje nihanje energije,
 •  Kreativnost in motiviranost dobita nov zagon.

Način


Izobraževanje se izvaja po dogovoru z naročnikom. Predlagam  minimalno 12, oziroma 16 ur. 


Komentarji