Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Poslovni pogled na IT projekte

AskIT


AskIT
240,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
po dogovoru
Po dogovoru
8 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Poslovna uspešnost in informacijska tehnologija

 • spremembe v globalni ekonomiji in nova vrednost informatike
 • kaj ustvarja poslovno uspešnost podjetja
 • kako lahko pri tem pomaga informatika
 • je IT projekt še sploh informacijski projekt

Naj bo nakup informacijskih rešitve donosna poslovna investicija

 • najpogostejše zmote pri nakupu IT rešitev
 • od nakupa do investicije
 • ROI pri informacijskih rešitvah

Metodologija razpoznavanja potreb

 • metodološka izhodišča (Demingov krog, SWOT analiza, določevanje ciljev,.)
 • elementi celovitega povpraševanja
 • pomen in navodila za izvedbo poslovno-informacijske analize kot osnove za uvedbo IT rešitev

Na kaj paziti pri selekcioniranju IT ponudnikov

 • osnovna razhajanja med kupci in ponudniki ter kako jih preseči
 • kakšni so dobri, zelo dobri in odlični informacijski ponudniki
 • od informacijskega produkta do rešitve; od rešitve do projekta. od projekta do ponudbe
 • na katera vprašanja mora odgovoriti dobra ponudba

Učinkovito sodelovanje z izbranim izvajalcem

 • timsko delo v informacijskih projektih
 • odgovornosti naročnika in odgovornosti izvajalca
 • usklajeno skupno sodelovanje naročnika in izvajalca
 • kako se izogniti nesporazumom
 • najpogostejše slabosti IT izvajalcev

Projektno vodenje

 • razlika med rednim in projektnim delom
 • stopnje uvedbe projektnega vodenja v poslovanje organizacije
 • definicije projekta in projektnega vodenja
 • udeleženci projekta
 • kdo je projektni vodja pri projektih z informacijsko tehnologijo
 • pomen in vloga ter potrebna znanja projektnega vodje
 • manager : projektni vodja
 • značilnosti faz izvedbe projekta po PMI metodologiji
 • vpliv organizacijske strukture podjetja na izvedbo projekta

Kritične točke informacijskih projektov

 • kaj je uspešen projekt in kateri so temeljni razlogi za neuspešnost IT projektov
 • krepitev dejavnikov za uspešno izvedbo informacijskih projektov

Projektna dokumentacija

 • od zahtevnika do projektnega načrta
 • poslovnik projekta
 • vzorec zapisnika
 • vzorec evidence nerešenih zadev
 • vzorec poročila o napredku in poročila o stanju projekta.

Analiza rezultatov projekta

 • kako oceniti uspešnost izvedbe projekta
 • kako zapreti projekt.

Vabljeni:
 • Management, ki vključuje informatiko v učinkovito podporo poslovnim procesom in odločitvam
 • Direktorji informatike
 • Vodje projektov uvedbe informacijskih rešitev
 • Člani projektnih skupin 
 • Vsi ostali, ki bi želeli poskrbeti za učinkovito pripravo in uvedbo informacijskih rešitev v poslovanje

   

Predavatelj

Aleš Štempihar, univ.dipl.ing.rač., ekon., zasebni raziskovalec, CompTIA certificiran projektni vodja

Na področju poslovno informacijskih projektov deluje že skoraj 20 let, pri čemer je vodil ali sodeloval v preko 50 informacijskih projektih v malih, srednjih in tudi večjih slovenskih podjetjih. V okviru tima AskIT se ukvarja predvsem z združevanjem poslovanja in informatike, s projektnim vodenjem in z graditvijo partnerskega odnosa med naročniki in informacijskimi izvajalci. Vse troje predstavlja osnovo za v praksi prilagojeno in preizkušeno projektno metodologijo.

Svoje praktične izkušnje in raziskave možnosti povezovanja poslovanja in informacijske tehnologije objavlja tudi v informacijsko strokovnih revijah (Sistem, Uporabna informatika), kot tudi v poslovnem časopisju(Finance) in revijah (Manager).

Njegovih izobraževanj se je v dveh letih udeležilo že več kot 200 udeležencev.

Komentarji