Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Poslovna pogajanja - Negotiation Skills

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija ali tujina
Po dogovoru
100 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

CILJI

Spoznati Harvardsko metodo načelnih pogajanj in pogajalske korake ter jo uporabiti na praktičnih primerih, . seznaniti se s postopkom pogajanj in načini obnašanja na vsaki stopnji pogajalskega procesa, . naučiti se učinkovito načrtovati, izpeljati in analizirati pogajalski proces, . spoznati sebe kot pogajalca ter razviti svoje pogajalske prednosti in odpraviti pomanjkljivosti, . prepoznati, zastavljati in dosegati pogajalske cilje, . naučiti se prepoznavati različne tipe in sloge pogajalcev ter jih znati ustrezno uporabljati, . ravnati s >težavnimi< pogajalci, . prepoznati in ustrezno uporabljati/se soočiti z različnimi pogajalskimi taktikami, . pridobiti znanje o preizkušenih pogajalskih tehnikah in načinih uporabe v različnih okoliščinah, . spoznati najpogostejše napake pri pogajanjih, . razumeti, zakaj pogajalci ravnajo tako, kot ravnajo in kaj se skriva v ozadju, . znati izpeljati pogajanja v prijateljskem duhu v obojestransko zadovoljstvo vseh partnerjev in zgraditi/ohraniti dolgoročen odnos s pogajalskimi partnerji po načelu: Jaz dobim, ti dobiš - Skupaj zmagamo, . izboljšati odnose in komunikacijo s pogajalskimi partnerji, . razumeti in ozavestiti različne zaznavne načine ter razlike med ljudmi, . uriti čutno ostrino, . ustrezno uporabiti različne zaznavne položaje, . znati podati in sprejeti vrnitveno sporočilo ter ga uporabiti pri pogajanjih, . znati razvozlati pomen nebesedne in parabesedne govorice, . spretno uporabljati besedno govorico pri pogajanjih, . se naučiti dejavno poslušati, parafrazirati in se izuriti v zastavljanju vprašanj, predstaviti in etično uveljaviti svoje interese, . znati vzpostaviti dober stik in ga ohraniti, . znati prepoznavati, izraziti ter nadzorovati svoja čustva ter se vživeti v partnerjevo kožo, . uporabiti teoretično znanje na praktičnih primerih in ob skupinski analizi: tako boste še hitreje in bolj učinkovito integrirali pridobljena znanja v vaše delo, . izmenjati znanje, izkušnje in koristne informacije z drugimi udeleženci- pogajalci, . zgraditi lastne temelje za nadaljnji razvoj spretnosti za učinkovita pogajanja na vseh področjih dela in življenja,...

VSEBINA

Program izobraževanja iz poslovnih pogajanj je razdeljen na pet stopenjskih delov, pri čemer je vsak naslednji nadgradnja prejšnjega, in sicer.

1.del: Interaktivna komunikacija in poslovna pogajanja

Definicija pogajanj in osnove Harvardskega modela

  • Osnovni pogajalski pojmi
  • Osnove Harvardskega modela

Temelji uspešne komunikacije

  • Vstopanje v komunikacijo
  • Kako zaznavamo svet?
  • Strateška komunikacija
  • Kako vzpodbuditi in razumeti sebe ter druge?
  • Kako pravilno poslušati?
  • Moj jezik - meje mojega sveta?

Nekaj napotkov za uspešna pogajanja

Treningi (demonstracije, študije primerov, igre vlog)

2.del: Poslovna pogajanja - Harvardski model

Dobra priprava - skrivnost uspešnih pogajanj

Pogajalski proces - izvedba

Zaključek pogajanj

Analiza pogajanj po Feedback metodi in izvedba dogovora

Še nekaj komunikacijskih veščin

Treningi (demonstracije, študije primerov, igre vlog)

3.del: Tehnike poslovnih pogajanj

Spoznaj samega sebe - Dober pogajalec, to sem jaz.

Pogajalske taktike: kako jih prepoznati in nevtralizirati?

Najpogostejše napake pogajalcev

Kaj nas žene v/pri pogajanjih?

Dodatne teme

Treningi (demonstracije, študije primerov, igre vlog)

4.del: Napredna poslovna pogajanja

5.del: Konflikt - Kako do poguma, da se soočimo z njim?


TRAJANJE

20 ur (1.del) + 30 ur (2.del) + 20 ur (3.del) + 16 ur (4.del) + 16 ur (5.del) ali po dogovoru

Komentarji