Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Pogoji uporabe

Definicija:

- Mi, naši, naše se nanaša na portal portalznanja.com
- Iskalec izobraževanja je lahko kdorkoli, ki želi najti izobraževanje.
- Podjetje se nanaša na Styria digital marketplaces, d.o.o.
- Stranka se nanaša na podjetje, organizacijo ali drugo pravno ali fizično osebo, ki je naročnik storitev podjetja Styria digital marketplaces, d.o.o..
- Storitve se nanašajo na vse storitve ki jih nudi portal portalznanja.com, in obsegajo:
   - objavo izobraževalnih oglasov na portalu portalznanja.com,
   - selekcijo in arhiviranje izobraževalnih prijav,
   - oglaševanje na spletnem portalu portalznanja.com.

Pogoji poslovanja določajo značilnosti uporabe portala portalznanja.com. Definirajo pogoje in značilnosti naročniško pogodbenega razmerja med naročnikom ter izvajalcem.

Pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji poslovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu portalznanja.com in zamenjajo stare.

Uporaba vsebin portala

Vsebina portala portalznanja.com, kot tudi deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, programske opreme so last podjetja ali naročnika. Prepovedana je prodaja ali nadgradnja portala portalznanja.com, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi portala portalznanja.com podjetja in / ali podjetja.

Dostopnost

Praviloma izvajalec omogoča dostop za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih bo izvajalec poskrbel, da bo o motnjah obveščen do tri dni pred začetkom del.

Razmerje stranka - podjetje

Razmerje se sklene takrat, ko podjetje dobi naročilo od stranke in ga podjetje potrdi.

Varstvo osebnih podatkov

Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana. Uporabnik portala, ki se je vpisal na portal portalznanja.com in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Gesla ne sme deliti z osebo izven podjetja, katerega prejemnik gesla predstavlja, ali z osebo znotraj podjetja, ki ni neposredno povezana z izobraževanjem. Pridružujemo si pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika - lastnika gesla.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost hranil vsa uporabniška imena in gesla kot poslovno skrivnost vsa gesla, z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe s stani podjetja Moje delo.com d.o.o.. Naročnik gesla se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov portala portalznanja.com. Kot nezakonit poseg v zasebnost se šteje komuniciranje s kandidati, ki ni neposredno povezano z izobraževanjem.

Osebni podatki

Osebni podatki iskalcev izobraževanj lahko uporabljajo le pooblaščene osebe s strani podjetja in registrirani uporabniki portala.

Odgovornost za objavljena izobraževanja na portalu portalznanja.com

Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za oglase izobraževanj, njihovo vsebino predvsem pa ne jamči za termin, kraj oz. drugo obveznost ali karakteristiko, ki je navedena v oglasu. Vse nesporazume mora iskalec reševati z izvajalcem oz. oglaševalcem osebno. Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ne bo preverjalo vsebine oglasov na portalu portalznanja.com.
Plačila, rezervacije, potrdila rezervacij, diplome oz. pisna dokazila, nagrade in ostale zadeve, ki izhajajo iz izobraževanja mora iskalec oz.slušatelj reševati osebno z izvajalcem. PodjetjeStyria digital marketplaces, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesporazume, ki izhajajo iz naslova izobraževanja ali oglasa za izobraževanje.

Odgovornost za udeležbo oz. prijavo

Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ne odgovarja za prijave, rezervacije ali druga razmerja oz. korespondenco med izvajalcem in slušateljem (iskalcem). Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ne bo preverjalo prijav na oglase niti rezervacije oz.korespondenco med iskalcem izobraževanja in izvajalcem oz oglaševalcem izobraževanja. Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za podatke iskalcev izobraževanj.


Cena objave

Brezplačno se registrirate na naš portal.
Brezplačno vnesete poljubno število vaših izobraževalnih programov.
Vaše programe oglašujemo prek našega in partnerskih portalov.
Zbiramo prijave na vaše programe in vam jih posredujemo na vaš e-mail naslov.
Za vsako realizirano prijavo prek našega sistema plačate 20% vrednosti programa.


Obveze iskalcev izobraževanja

Iskalci se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu portalznanja.com točni in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ne odgovarja za netočne podatke iskalcev izobraževanj.

Podjetje si pridružuje pravico, da blokira dostop iskalcu ali ga izbriše iz portala portalznanja.com, v kolikor ugotovi ali pa ima utemeljen sum, da je iskalec vpisal netočne podatke.

Iskalci se z vpisom na portal portalznanja.com zavezujejo, da se bodo javljali oz. vzpostavljali korespondenco z izvajalci oz.oglaševalci izobraževanj brez kakršnikoli zli namenov oz. ne bodo namerno povzročali neposredno ali posredno škodo.

Obveznosti strank

Stranke se obvezujejo, da bodo objavljali izobraževalne oglase, ki ne bodo kršili veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in bili v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom. Stranka se zavezuje, da se ne bo objavljala oglasov, ki bi lahko prizadeli spoštovanja človekovega dostojanstva; vzpodbujali rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ali vzpodbujali dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verske ali politična prepričana ali škodili interesom uporabnikov portala portalznanja.com.

Stranka se obvezuje poravnati račun v roku, ki je določen na računu. Stranka je tudi dolžna hraniti vsa gesla, ki jih je prejela za uporabo portala portalznanja.com in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati.

Stranke se zavezujejo, da ne bodo posredovale nepooblaščenim osebam s strani podjetja Styria digital marketplaces, d.o.o. katerihkoli vsebin portala portalznanja.com.

Pravica zavrnitve izobraževalnega oglasa

Izvajalec si pridružuje pravico zavrniti oz. umakniti oglas za izobraževanje glede vsebine, izvora ali tehnične oblike posebno v primeru, v kolikor gre za kršenje veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in je v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Pridružujemo si pravico zavrniti oz. umakniti oglas za izobraževanje naročnika v primeru da oglas za izobraževanje lahko prizadene spoštovanja človekovega dostojanstva; vzpodbuja rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ali vzpodbuja dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žali verske ali politična prepričana ali škodi interesom uporabnikov.

V navedenem primeru izvajalec ni dolžan povrniti cene objave oglasa za izobraževanje, niti o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje naročnika.

Odgovornost podjetja

Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. ni odgovorno za:
- kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske preme ali strojne opreme podjetja, stranke ali iskalca izobraževanja.
- morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme s katero iskalci ali stranke uporabljajo portal portalznanja.com
- slabo delovanje ali nedelovanje portala portalznanja.com zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med iskalcem in podjetjem ali med stranko in podjetjem.
- motnje delovanja portala portalznanja.com, ki so posledica višje sile.
- izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja portala portalznanja.com
- netočne podatke iskalcev izobraževanj, ki jih vpisujejo iskalci na portal portalznanja.com.
- netočne podatke, ki jih stranke objavljajo na portalu portalznanja.com
- pozno, pomanjkljivo ali ne dostavo sms in/ali elektronskih sporočil.
- za škodljive posledice uporabe vsebin portala portalznanja.com niti za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost.

Vsebine portala portalznanja.com

Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o. dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na portalu portalznanja.com strankam ter iskalcem izobraževanj pri čemer pa uporabniki ne smejo kršiti avtorske pravice vsebin. Brez pisnega dovoljenja podjetja, avtorja ali pooblaščene osebe podjetja ali avtorja vsebin ni dovoljeno vsebin na portalu portalznanja.com delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati. Avtorji ter podjetje nista odgovorna za škodljive posledice uporabe vsebin portala portalznanja.com. Avtor in podjetje se bosta trudila za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin portala portalznanja.com vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost.

Reševanje sporov

Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Podjetje Styria digital marketplaces, d.o.o.

Ljubljana 11.05.2005