Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Osnovno usposabljanje za mediatorje (140 ur)

Zavod RAKMO


Zavod RAKMO
1.050,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
26.01.2018 do 05.05.2018
140 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

Cilji usposabljanja: - Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.
Pogoji za vključitev: Za vključitev v program usposabljanja ni posebnih pogojev. 
Oblike in metode dela: 1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja 
Usposabljanje za mediatorje – 140 ur se izvaja v obliki:- petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),- dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),- izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),- teoretičnega preizkusa znanja in- dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur) 
Vsebina usposabljanja:
Seminarski del:Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo. 
Utrditveni del:Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.
Praktični del (za izvedbo so odgovorni udeleženci): Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja. 
Izpitni del:Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.
Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR. 

Ljubljana, 29.9.2017 - 13.1.2018 (1. termin usposabljanja)
29.-30.9.2017 (1.del)
13.-14.10.2017 (2.del)
27.-28.10.2017 (3.del)
10.-11.11.2017 (4.del) 
24.-25.11.2017 (5.del)
8.-9.12.2017 (utrditveni seminar)
9.1. 2018 (utrditveni seminar)
12.1.-13.1.2018  (izpitni seminar) 

Ob petkih od 15.00 do 20.00 insobotah od 9.00 do 18.30.
*izjema je torek, 9.1.2018 od 14.00 do 20.30.

Ljubljana, 28.11.2017 - 13.3.2018 (2.termin usposabljanja)
28.-29.11.2017 (1.del)
13.-14.12.2017 (2.del)
10.-11.1.2018 (3.del)
29.-30.1.2018 (4.del) 
12.-13.2.2018 (5. del)
28.2-1.3.2018 (utrditveni seminar)
7.3.2018 (utrditveni seminar)
12.-13.3.2018 (izpitni seminar) 

Med tednom od 14.00 do 20.30

Ljubljana, 26.1.-5.5.2018 (3.termin usposabljanja)
26.-27.1.2018 (1.del)
9.-10.2.2018 (2.del)
2.-3.3.2018 (3.del)
23.-24.3.2018 (4.del) 
4.4.2018 (utrditveni seminar)
13.-14.4.2018 (5.del)
23.-24.4.2018 (utrditveni seminar)
4.-5.5.2018 (izpitni seminar) 

Ob petkih od 15.00 do 20.00 insobotah od 9.00 do 18.30
*izjeme so sreda 4.4., ponedeljek 23.4. in torek 24.4.2018 od 14.00 do 20.30

Predavatelji: - Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev- Mišo Pušnik, mediator in trener mediatorjev pri Zavodu Rakmo- Sara Šober, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo- Anja Vrdlovec, mediatorka in kandidatka za trenerja mediatorjev pri Zavodu Rakmo
Več na: http://www.rakmo.si/izobrazevanja-pri-zavodu-rakmo/usposabljanje-za-mediatorje/datumi-usposabljanj-za-mediatorje/datumi-aktualnih-usposabljanj.html

Komentarji