Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Organizirani vodja

Video Center d.o.o.


Video Center d.o.o.
1.182,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
cela Slovenija
Po dogovoru
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

PROGRAM JE NAMENJEN
 • vodilnim in vodstvenim delavcem
 • vodjem delovnih in poslovnih enot, vodjem področij
 • vodjem služb, oddelkov, projektnih timov in delovnih skupin
 • poslovodjem, vodjem prodajnih in komercialnih oddelkov in skupin
 • vodjem v proizvodnji
 • vsem, ki želijo z boljšo organizacijo svojih sodelavcev doseči večjo delovno učinkovitost posameznikov in večjo uspešnost celotnega tima

KORISTI PROGRAMA
 • učinkovitejše vodenje sodelavcev z boljšo organizacijo dela skupine/oddelka/tima
 • večja motivacija sodelavcev
 • krepitev občutka pripadnosti timu in podjetju v celoti
 • večja delovna učinkovitost posameznih sodelavcev
 • večja uspešnost celotnega tima ali oddelka
 • večja samostojnost in samoiniciativnost sodelavcev
 • dobro organiziran tim omogoča vodji več časa za opravljanje najpomembnejših kreativnih nalog

KLJUČNA SPOROČILA
 • pri organiziranju drugih jasno povejte, kakšna je naloga in kdo jo mora opraviti
 • definirajte delovne naloge vsakemu posameznemu sodelavcu
 • določite merila uspešnosti (kakovost, količina, čas in stroški)
 • dogovarjajte se o osebnih ciljih - motivacija za visoko učinkovite sodelavce

Komentarji