Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Ocenjevalni intervju

Video Center d.o.o.


Video Center d.o.o.
1.326,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
cela Slovenija
Po dogovoru
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

PROGRAM JE NAMENJEN
 • vodilnim in vodstvenim delavcem
 • kadrovskim delavcem
 • vsem delavcem, zaposlnim na področju razvoja kadrov
 • vsem delavcem - intervjuvancem

KORISTI PROGRAMA
Z uspešnim izvajanjem ocenjevalnih razgovorov boste močno prispevali k:
 • boljši motivaciji sodelavcev
 • večji pripadnosti delavcev svojemu timu in podjetju
 • boljši medsebojni komunikaciji in sporazumevanju
 • večji produktivnosti posameznih sodelavcev in tima v celoti
 • boljšemu načrtovanju in izvajanju razvoja kadrov

KLJUČNA SPOROČILA
Osnovne točke, ki naj bi bile osnova za pogovor:
 • splošna razprava o minulem letu
 • ključna področja dela: ocenitev uspešnosti
 • delavčeva učinkovitost: njegovo in vaše mnenje
 • področja dela, kjer je mogoče rezultat izboljšati
 • splošni problemi v podjetju, ki se tičejo obeh enako
 • pregled lanskih ciljev in načrtovanje novih za prihodnje leto
 • kaj bomo še storili? - ugotovili delavčeve potrebe po šolanju in razvoju

Komentarji