Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Oblikovanje in razvoj tima - Team Building and Development

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
16 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

CILJI

Udeleženci delavnice: -pridobijo znanje za oblikovanje in uspešnejše delovanje konkretnega tima, ki bo dosegal višjo učinkovitost v delovnem procesu, -spoznajo načela oblikovanja uspešnih timov, tako da spoznajo svoje kvalitete pri timskem delu, -prepoznajo kvalitete sodelavcev v timu, -znajo določiti optimalno porazdelitev vlog v timu in tako maksimirati  izkoriščenost človeških potencialov, -znajo odkriti šibke točke tima in jih odpraviti, -razvijajo timske sposobnosti, -razvijajo pripadnost, komunikacijo med deli tima in izven njega ter razvijajo medsebojno vzpodbujanje udeležencev v timu.

VSEBINA
1. del
 • Vloga in pomen timskega dela
 • Razlika med skupino in timom
 • Oblikovanje in razvoj tima
 • Stopnje v razvoju tima
 • Spoznavanje dogajanja v timu in razlikovanje timskih vlog: (opisi vlog in njihova predstavitev z video filmom,... udeleženci prepoznavajo in opredeljujejo značilne oblike vedenja posameznih timskih vlog)
 • Oblikovanje tima (porazdelitev vlog in opredelitev zadolžitev v timu)
2. del
 • Določitev poslanstva in ciljev tima
 • Komunikacija znotraj tima (določanje vrste komunikacije med člani skupine, ustvarjanje skupinske identitete in skupinskega cilja)
 • Delitev timskih vlog z opisi zadolžitev po članih tima
 • Opredelitev prednosti in slabosti tima
 • Reševanje problemov v timu
 • Motiviranje tima
 • Upravljanje s procesi v timu

Komentarji