Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Napotitev delavcev na delo v tujino

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
204,96 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Poslovna stavba Slovenijales, Dunajska 22, Ljubljana
28.11.2017
5 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

ZAKAJ

Na seminarju bomo predstavili vsebino predloga zakona, izpostavili razlike glede na sedanjo zakonodajo ter opozorili na morebitne pomanjkljivosti predloga, ki znajo pri uporabi zakona prinašati težave.V nadaljevanju bomo pregledali pravila davčne obravnave dohodkov, izplačanih delavcem, ki so napoteni na delo v tujino ter vidik zakonodaje, ki ureja prispevke za socialno varnost.Na koncu pa bomo nekaj pozornosti namenili še večnemu vprašanju razlikovanja med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino. 

PROGRAM

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljeno besedilo predloga Zakona o napotitvi delavcev na delo, s katerim želi država urediti poseben status te skupine delavcev.Če se pri svojem delu srečujete tudi z napotitvami delavcev na delo v tujino ali če k vam prihajajo delavci iz tujine, potem bo predstavitev predloga zakona kot nalašč za vas. 

1. Predstavitev predloga novega Zakona o napotitvi delavcev na delo:- splošno o predlogu zakona
  • za koga bo veljal
  • definicije določenih pojmov
  • pričetek uporabe / veljave
 - napotitev delavcev na delo v tujino iz Slovenije
  • pogoji za napotitev - izpolnjuje delavec
  • pogoji za napotitev - izpolnjuje delodajalec
  • pridobivanje A1 obrazca

- napotitev delavca na delo iz tujine v Slovenijo - sodelovanje med državami članicami EU glede napotenih delavcev 2. Vidik dohodnine in prispevkov za socialno varnost
  • obračun akontacije dohodnine
  • pravila glede prispevkov za socialno varnost
  • povračila stroškov

3. Razmejevanje med službeno potjo in napotitvijo delavca na delo v tujino

ZA KOGA

Izobraževanje je namenjeno osebam, ki se pri delu srečujejo z napotitvami delavcev na delo v tujino. 

Komentarji