Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Managerske igre - Idejapolis

Vizor Danilo Kozoderc s.p.


Vizor Danilo Kozoderc s.p.
1.000,00 € 840,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
16%
popust
po dogovoru
Po dogovoru
7 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Opis


Osrednji poudarke delavnice je na prepoznavanju in razvijanju ustvarjalnosti. Udeleženci znotraj določenega okvira gradijo v posameznih timih mesto Idejapolis. Ob sami izgradnji mesta in kasnejšem reševanju nastajajočih se problemov, udeleženci spoznavajo ustvarjalne tehnike in jih uporabljajo.
Program je lahko samostojni trening, vključite pa ga lahko tudi v drug daljši dogodek ali kot del družabno-sprostitvenega srečanja.

Namen
  • udeleženci doživijo ustvarjalno svobodo,
  • spoznajo nekaj tehnik vzpodbujanja ustvarjalnosti,
  • prepoznajo priložnosti razvoja ustvarjalnosti znotraj skupine,
  • razvijejo način vključevanja nove ideje v obstoječ koncept.
Oblika
  • Delavnica temelji na izkustvenem učenju.
  • Proces izgradnje mesta razvija in vzpodbuja ustvarjalnost.
  • Skupinska dinamika in refleksija omogočata prepoznavanje ovir razvoju
  • ustvarjalnosti in pogojev, ki ustvarjalnost vzpodbujajo .

Število udeležencev: 5 do 20

Delavnica je namenjena timom in delovnim skupinam v podjetjih.

Vodi:

Danilo Kozoderc, univ. dipl. inž. elektrotehnike ter profesor sociologije in filozofije
Več organizacijam je svetoval pri izdelavi in uresničevanju strategije. Za doseganje kakovostnega sodelovanja v organizacijah učinkovito uporablja metodo 'odprtega prostora', ki vzpodbuja odgovornost in predanost sodelujočih ter omogoča reševanje kompleksnih problemov v skupini.
Kot skavtski voditelj in trener v različnih organizacijah je deset let izvajal in spoznaval v praksi igre, simulacije ter aktivno in ustvarjalno učenje z delom. Bil je načelnik slovenskih skavtinj in skavtov in vodil je Nefiks - vseslovenski projekt promocije in vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja.
Pri izobraževanjih, ki jih vodi, ustvarja okolje, kjer se udeleženci intenzivno učijo drug od drugega, z usmerjeno evalvacijo pa naučeno umestijo med uporabno znanje in veščine.
Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani končuje magisterij iz managementa.

Komentarji