Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Letni pogovor s sodelavcem

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
8 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

CILJI

Udeleženci: . znajo temeljito pripraviti, učinkovito voditi in uspešno zaključiti letni pogovor s sodelavci, . spoznajo možnosti, ki jim jih nudi LPS (motiviranje in razvoj sodelavcev), . spoznajo pravilna ravnanja in komunikacijo, . dobijo nabor pripomočkov (obrazcev) za vodenje LPS.

VSEBINA

Temeljni elementi letnega pogovora: kaj sodi v letni pogovor in kaj ne?

 • Ocenjevanje delovne uspešnosti in razvoj sodelavca
 • Cilj letnega pogovora: letni pogovor kot ključno orodje vodenja
 • Prednosti in koristi letnega pogovora s sodelavcem: za podjetje, za vodjo, za zaposlene

Vsebina, sestava in potek letnega pogovora

 • Priprava - temeljita priprava na letni pogovor je pol uspeha
 •     - opis delovnega mesta in ključna področja dela
 •     - opredelitev delovnih ciljev zaposlenih in njihovo usmerjanje glede na cilje organizacije
 •     - načini ocenjevanja delovne uspešnosti in možne napake
 •     - razvoj sodelavca: novi delovni izzivi in izobraževanje
 • Pogovor: komunikacija in vzdušje
 •     - dober stik in njegovo vzdrževanje
 •     - aktivno poslušanje
 •     - dialog
 •     - vprašanja: tehnike postavljanja "dobrih" vprašanj
 •     - pomen povratnih informacij: pohvala in predlog konstruktivne izboljšave (kritika)
 •     - motiviranje in predlogi razvojnih aktivnosti za sodelavca: aktivna vključenost sodelavca pri lastnem razvoju in   razvoju organizacije, karierne možnosti in strokovni razvoj
 •     - zapis: tehnike, orodja, vzorci
 • Možne pasti in težke situacije pri letnem pogovoru

Povzetek in spremljanje

 • Kaj sledi po zaključku pogovora?

Komentarji