Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Komunikacija in motivacija pri vodenju (1., 2. del)

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
32 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

KOMPETENCE
učinkovita komunikacija, motiviranje sebe in drugih, vodenje, voditeljstvo, dajanje povratnih sporočil, upravljanje s samim seboj

CILJ

Udeleženci: trenirajo in izboljšujejo kompetenco komunikacije, motivacije in vodenja ter spoznajo možnosti uporabe modelov za strateško komuniciranje, motiviranje in animiranje sodelavcev ter stilov vodenja

VSEBINA
Komunikacija in motivacija pri vodenju (1. del)

Vodja in Manager (Leader and Manager)

 • Podobnosti in razlike

Strategije uspešnosti

 • Strateška komunikacija - dober stik
 • Povratna informacija (Feedback)
 • Pohvala ni priznanje (praise vs acknowledgement)
 • Logične ravni osebnosti
 • Členjenje in pogajanja
 • Vedenje ni namera (behaviour vs intention)

Stili vodenja in osebnosti

 • Stili vodenja po Bassu
 • Osebnostni zaznavni tipi
 • Zaznavni položaji pri komunikaciji in vodenju

Tehnike upravljanja s samim seboj (Self management tehnike)

 • Kongruentnost in nekongruentnost
 • Obvladovanje notranjih stanj (state management)

Komunikacija in motivacija pri vodenju (2. del)

Kolo ravnovesja in vodenje (Balance wheel and leadership)

 • Energija
 • Komunikacija
 • Vrnitveno sporo

Motivacija in animacija

 • Načini razmišljanja po Gregorcu

Vloge vodje

Modeliranje kot motivacijsko orodje

Vodja kot medij

Komentarji