Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Data d.o.o.


Data d.o.o.
158,60 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Dunajska cesta 136, Ljubljana
11.12.2017
5 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

Ste samostojni podjetnik in ŠE nimate dovolj denarja, da bi računovodskemu servisu plačevali vodenje knjigovodstva?

Pridite na našo 5 urno delavnico, na kateri vas bomo naučili voditi knjige za vaše enostavno knjigovodstvo.

Na vsa vprašanja bomo odgovorili s pomočjo praktičnih, vsakodnevnih in konkretnih primerov. Na delavnici boste vpisovali v knjige in tako dodobra spoznali enostavno knjigovodstvo. Seznanili vas bomo tudi z aktualnimi zakoni, predpisi, navodili in predpisanimi sankcijami v primeru kršenja zakonodaje.

Zakaj je dobro poznati veščine enostavnega knjigovodstva?
Vsako podjetje mora v mesecu marcu oddati davčni upravi pravilno pripravljeno poročilo o svojem poslovanju. Tudi med letom mora vse, kar v svojem podjetju počne (izdaja račune, prejema plačila, najema kredite ipd.), zapisovati v predpisane knjige. Če tega podjetnik ne zna, lahko najame računovodski servis in ga mesečno plačuje od 60 EUR naprej. Lahko se pa tudi na naši praktični delavnici nauči enostavnega knjigovodstva in ta denar prihrani, vsaj na začetku poslovanja, ko še nima nobenih prihodkov oziroma so ti majhni.

Na delavnici "Kako podjetnik sam vodi knjige za enostavno knjigovodstvo", bomo odgovorili na naslednja vprašanja:    

* Kdaj, o čemu in na kakšen način moram o svojem poslovanju obveščati državo?   
* Katere knjige moram kot podjetnik voditi?   
* Kaj in kako zapisovati v knjige?   
* Koliko časa in kje moram potem te knjige hraniti?   
* Ali ima posel, ki ga imam v mislih, kakšno posebnost

I. Teoretični del delavnice - Poslovne knjige in evidenceKdo mora voditi poslovne knjige oziroma evidence ?Sistem, način in načela vodenja poslovnih knjig:
- kdaj enostavno in kdaj dvostavno knjigovodstvo,

- ročna ali računalniška obdelava knjig,
- katera načela je potrebno upoštevati pri knjiženju poslovnih dogodkov v poslovne knjige

Kaj je knjigovodska listina in:

- kaj vse moramo upoštevati pri sestavi knjigovodskih listin,
- označevanje knjigovodskih listin,
- vrste knjigovodskih listin (za knjiženje prihodkov in za knjiženje stroškov oz. odhodkov).

Vrste poslovnih knjig in evidence:

- knjiga prihodkov in odhodkov (kaj in kako se vpisuje v knjigo,pregled rubrik knjige)
- knjiga ostalih terjatev in obveznosti (čemu služi in kaj se vanjo vpisuje),
- register osnovnih sredstev (kaj je oprema in kateri drobni inventar šteje med opremo, kaj je amortizacija in davčno priznane amortizacijske stopnje)
- davčne in druge evidence (glede na dejavnost)

II. Praktični del delavnice - Prikaz izpolnjevanja knjig na podlagi poslovnih dogodkov

Sestavimo oziroma izpolnimo naslednje:

- račun (kdaj ga izdamo in kaj mora vsebovati),
- plačilni nalog (in kaj pomenijo sklicne številke),
- nalog za službeno potovanje,
- Kratek opis gotovinskega in negotovinskega poslovanja.
- Hramba in dostopnost do poslovnih knjig in evidenc.
- Seznanjanje udeležencev s sankcijami, ki so predpisane z zakonom, če podjetnik poslovnih knjig ne vodi ali ne vodi pravilno.
- Z zakonom predpisane listine, ki jih je samostojni podjetnik dolžan dostavljati davčnemu uradu RS, ter kazni določene z zakonom, če teh listin ne odda.
- Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek (regres za prehrano, prevoz na delo, dnevnice, prenočevanja, kilometrina, terenski dodatek, idr).
- Vprašanja in odgovori.

Skupina je sestavljena z 10-15 udeležencev.

Komu je delavnica namenjena?
Samostojnim podjetnikom posameznikom, ki želijo sami voditi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva ali želijo le spoznati področje računovodstva, kar jim bo omogočalo razumevanje svojega računovodje ter planiranje svojega poslovanja. Osebam, ki opravljajo samostojni poklic (novinarji, športniki, kulturni delavci,..) in želijo sami voditi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva ali želijo le spoznati področje računovodstva, kar jim bo omogočalo razumevanje svojega računovodje ter planiranje svojega poslovanja.

Društvom, ki želijo sami voditi knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva ali želijo le spoznati področje računovodstva, kar jim bo omogočalo razumevanje svojega računovodje ter planiranje svojega poslovanja.

Delavnica poteka od 9h do 14h.

Komentarji