Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt

Data d.o.o.


Data d.o.o.
Brezplačno
Data d.o.o, Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana
23.11.2017
2 uri
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

Poslovni načrt
Poslovni načrt podjetniku poda osnovno smer razvoja bodočega poslovanja. Z njim lahko preverite poslovno idejo, ocenite prodajo in stroške ter tveganja, s katerimi se boste na svoji poslovni poti soočili. Potrebovali ga boste za pridobitev investitorjev, nepogrešljiv pa bo predvsem pri pridobivanju kredita in nepovratnih sredstev.

Program seminarja:
Na seminarju boste spoznali bistvene elemente poslovnega načrta. Osredotočili se bomo predvsem na tiste elemente, ki so najbolj pomembni z vidika investitorjev.

Vsebinski elementi:
  • poslovna ideja in podjetje
  • SWOT analiza, poslanstvo, vizija in cilji
  • analiza panoge in trendov
  • analiza kupcev, konkurentov in trženjski splet
Finančni elementi:
  • napoved prodaje
  • ocena stroškov
  • izkaz poslovnega izida
Organizacijski elementi:
  • organizacija podjetja
  • ocena tveganj in problemov
  • terminski načrt
Komu je seminar namenjen?
Vsem, ki bi radi predstavili svojo podjetniško idejo banki, investitorjem, poslovnim partnerjem ali bi jo prijavili na razpis za nepovratna sredstva.

Predavatelj:
mag. Dario Berginc, Data d.o.o.

Kje izvajamo izobraževanja?
Dunajska cesta 136, Ljubljana.

Seminar je brezplačen!

Komentarji