Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Kadrovski minimum

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
204,96 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
29.11.2017
4 ure
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

CILJ

Udeleženci se bodo seznanili:
 • kako zakonito izpeljati postopke zaposlitve delavcev,
 • katero dokumentacijo arhivirati v personalne mape ter
 • kako zakonito voditi obvezne kadrovske evidence.
Če na delovnopravnem področju dosledno upoštevamo kadrovski minimum zakonodaje, to še ne pomeni, da bo delodajalec varen v primeru obiska delovnega inšpektorata in v primeru uveljavljanja sodnega varstva delavcev na delovnem sodišču. 

Na kadrovskem področju je ključnega pomena sledenje zakonskim predpisanim rokom in dokumentiranje posameznih dogodkov. 
Delovnopravne temelje gradijo zakonito vzpostavljene kadrovske evidence,delovnopravni akti in personalne mape. 

PROGRAM STROKOVNEGA SEMINARJA

  1. KAKO ZAKONITO IZPELJATI POSTOPEK ZAPOSLITVE DELAVCA:
  • v katerih primerih je javna objava prostega delovnega mesta zakonsko obvezna;
  • najpogostejše napake v javnih objavah, ki so pogosto sankcionirane s strani delovnega inšpektorata;
  • koliko časa mora trajati postopek zaposlitve, da je ta izpeljan zakonito;
  • na kakšen način je mogoče vročanje predloga pogodbe o zaposlitvi delavcu;
  • katera so največja tveganja pri napotitvah delavcev na preventivni zdravniški pregled po izvedeni zaposlitvi;
  • katere podatki lahko zahtevamo od delavca v postopku zaposlovanja.

  2. ZAKONITOST POGODBE O ZAPOSLITVI:
  • kdaj zakon dovoljuje uporabo pogodb za določen čas;
  • zakaj je pogodba za določen čas za delodajalca manj ugodna;
  • kdaj obstaja tveganje transformacije pogodbe za določen čas v pogodbo za nedoločen čas;
  • kako pogodbeno urediti delo delavca od doma, da delodajalec ne bo izpostavljen sankcijam inšpektorata;
  • kaj je vse je potrebno upoštevati v primeru pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni časa, da delodajalec ne krši zakona;
  • kdaj je smiselno uporabiti pogodbo o začasnem in občasnem delu upokojencev;
  • katere so nevarne pasti pogodb civilnega prava(podjemne pogodbe, avtorske pogodbe...).

  3. KAJ VSE MORAM VEDETI O PERSONALNIH MAPAH IN KADROVSKIH EVIDENCAH:
  • kaj nalaga zakon glede arhiviranja personalnih map;
  • katere dokumente odlagamo v personalne mape;
  • katerih dokumentov po zakonu delodajalcu ni dovoljeno fotokopirati in arhivirati;
  • kako voditi kadrovske evidence (obvezne evidence, personalne mape, poudarek na varstvu osebnih podatkov,...);
  • kako vzpostaviti in voditi kadrovske evidence, dazadostim zakonodaji;
  • katera kadrovska evidenca za delodajalca predstavlja največje tveganje z vidika sankcij delovnega inšpektorata.
ZA KOGA 

Izobraževanje je namenjeno:
 • kadrovikom,
 • poslovnim sekretarjem,
 • računovodskim delavcem,
 • direktorjem in
 • vsem ostalim, ki izvajajo kadrovske postopke.
PREDAVATELJICA

Andreja Janc Koderman, je specializirana za razvoj in vzpostavitev optimalnih kadrovskih procesov v podjetju ter v uvajanju fleksibilne sistemizacije, kompetenčnih modelov in sodobnih pristopov razvoja kadrov.

Komentarji