Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

KOMPAS Xnet


Stegne 7

O podjetju:

Izvajamo obsežno paleto izobraževalnih programov, ki so namenjeni tistim, ki se prvič srečujejo z računalnikom, kot tudi tistim, ki od svojega računalnika zahtevajo veliko več.

Ves čas posvečamo posebno skrb dodatnemu usposabljanju naših predavateljev, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do svojih strank. Zato smo si za delo zastavili stroga merila, ki jih dosledno upoštevamo.

Na prvem mestu je KVALITETA. Le-to je potrdil tudi Microsoft in nam ze leta 1998 podelil status Microsoft Certified Solution Provider. 1. januarja 2001 se je status preimenoval v Microsoft Certified Partner.

Področja izobraževanj:

Izobraževanja so s področja računalništva oz. informatike. Izvajamo celo paleto izobraževanj, priprave na izpite, opravljanje izpita Microsoft Office Specialist .

V grobem pa izobraževanja delimo na:

- tečaje za uporabnike (MS Office, Grafični programi, Open Office.org, Oblikovanje spletnih strani, SharePoint ...)

- tečaje s področja komunikacij (TCP/IP...)

- tečaje s področja operacijskih sistemov (Open VMS, TRU 64 Unix, Linux...)

- tečaje s področja razvoja aplikacij (programski jeziki...)

- tečaje s področja varnosti

- tečaje za sistemske administratorje / infrastruktura

- tečaje za programerje / razvijalski tečaji

- XML Academy

- poletna šola za otroke

- MCSE šola (Če ste si za svoj cilj postavili, da si pridobite naziv Microsoft Certified System Engineer vas vabimo, da se udeležite naše MCSE šole, ki smo jo pripravili, da bi vam pri tem pomagali. Izbrali smo štiri tečaje, ki vam zagotavljajo podlago za opravljanje 4 od 6 obveznih izpitov, za dva obvezna izpita vam bomo dali originalno Microsoftovo literaturo za samostojno učenje.)

- MCSA šola (Od januarja 2002 dalje je možno pridobiti naziv MCSA, ki predstavlja trenutno najbolj vroč Microsoftov naziv. Gre za certifikat, ki je namenjem upravljalcem Microsoftovih omrežij velikosti do nekaj tisoč uporabnikov na več lokacijah.)

- individualno izobraževanje (inštrukcije)

- delavnice

- izobraževanja 'po meri' (glede na želje in potrebe podjetij oz. organizacij pripravljamo posebej pripravljene delavnice / tečaje, izobraževanja lahko potekajo pri nas, pri naročniku ali celo na tretji lokaciji)


Reference:

ABANKA VIPA d.d.
ABC Agrohit
ABC Tabor
AC Mobil
Acroni
Actinia
Actual IT
ADD
Aero
Aerodrom Ljubljana
Agencija RS za okolje
Agencija RS za plačilni promet (zdaj: UJP )
Agencija za trg vrednostnih papirjev
Agencija za zavarovalni nadzor
Agraria
AJPES
Alpetour RIC
Alpina
Alples
Alpos
American Embassy
Aquasava
Artes
Atena
Audax
Autocommerce
Avtoline d.d.
Badel Trading
Bank Austria Creditanstalt
Banka Celje
Banka Koper
Banka Slovenije
Basic
Bauhaus
Bayer Pharma
BestFoods Adria
Beti
BIT
C & C
Carinarnica Nova Gorica
Carinarnica Sežana
Center srednjih šol Velenje
Center vlade za informatiko
Center za socialno delo Kranj
Certus
Cetis
Cimos Buzet
Cimos Int.
Cimos Koper
Colgate Palmolive Adria
Color
ComCom
Comet
Comware
ČP Mladina
Daewoo Motor
Danfoss Compressors
Darex
Daruna
Datalab
Debis AC Leasing
Delikatesa
DELO - Prodaja p.o.
Deželna banka Slovenije
DHL International
Difa Trading
Digi*Key
Dnevnik
Dolenjska banka
Domel d.o.o.
Družba za državne ceste DDC
Državni izpitni center
Državni zbor RS
Državno tožilstvo RS
DZS d.d.
ECS
Edico
Elan Commerce d.o.o. (zdaj: Elan d.o.o)
Elan Line (zdaj: Elan d.o.o)
Elan p.o. (zdaj: Elan d.o.o)
Elektro Gorenjska
Elektro Ljubljana
Elektromaterial Lendava
Elektroprojekt ( zdaj: IBE d.d.)
Elektroservisi
Elektrotehna SET
Elektrovod Plast d.o.o.
ELES - Elektro Slovenije
Elkroj d.d.
Elnot
Emona - mesna industrija
Emona obala d.d.
ERA d.d.
Ericsson
Ernst & Young
ESO Oprema
ETA Cerkno d.o.o.
ETA Kamnik d.d.
ETI - Elektroelementi
Etiketa p.o.
Etra 33
Eurocard
Eurocom d.o.o.
Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za organizacijske vede
Finessa
Fotona
Freising
Fructal d.d.
Gasilska zveza Slovenije
Gea Oljarna Domžale d.o.o.
Generali zavarovalnica d.d.
Geološki zavod Slovenije d.d.
Ginekološka ordinacija Istenič
Gisdata
Gisdata d.o.o.
Gorenje d.d.
GORENJE Gospodinjski aparati
GORENJE Notranja oprema
GORENJE Point
GORENJE Tiki d.o.o.
Gorenjska Banka d.d.
"Gorenjska oblš
ila
Gorenjska oblačila"
Gorica Leasing
Gospodarska zbornica RS
Gospodarski vestnik (zdaj: GV skupina)
Gozdarski inštitut Slovenije
Gozdno gospodarstvo Brežice
Grad d.d.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Gradbeno podjetje Bežigrad
Gradis - TOSIN d.o.o.
Grammer Automotive Slovenija d.o.o.
Grand hotel Union
Grid d.o.o.
Hermes Plus
Hermes Softlab
Hervis d.o.o.
Heureka d.o.o.
Hidria d.o.o.
Hidrometerološki zavod Slovenije
Hipotekarna banka Brežice
HIT d.d.
HKS Domžale
Hmezad AGRINA d.d.
Hmezad Računalniški center
Hranilnica in posoj. KGP
Hubelj p.o.
IBE d.d.
IBM Slovenija d.o.o.
IBN JT
Identicus Slovenija d.o.o.
IGEA
IGF
Ilirija d.d.
IMP črpalke d.d.
IMP Klima d.o.o.
IMP TIO
Impol d.d.
Indramat Elektromotorji d.o.o.
Industrija Usnja Vrhnika d.d.
Infekcijska klinika (zdaj:Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja)
Inform d.o.o.
Inštitut Jožef Štefan
Inštitut za varovanje zdravja
Intelektum
Interdom d.o.o.
Intereuropa d.d.
Intermarketing
Intertransport
Iskra avtoelektrika d.d.
Iskra banka
Iskra elektrooptika d.d.
Iskra Elektrozveze
Iskra Feriti
Iskra INDOK
Iskra RačunalnikiI d.o.o. (zdaj: Iskra RIS)
Iskra Števci d.o.o
Iskra Terminali
Iskraemeco
IskraTEL
ITEO
IUS Software d.o.o.
IXTLAN team d.o.o.
Izolirka - Piroterm
IZUM
J. Z. - Bolnišnica dr. J.Potrč
JATA - Meso Zalog
Javor Pivka d.d.
Jeklotehna Teho
Jelovica d.d.
Johnson & Johnson
Johnson Control NTU
JP Elektro Gorenjska SOET
JP Elektro Ljubljana
JP Energetika
JP Ljubljanske tržnice
JP Okolje Piran
JP Parkirišča
JP Vodovod - kanalizacija
JUB
K & S Consulting
Kaertner Sparkasse AG
Kalcer d.o.o.
Kaliopa d.o.o.
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.
Kemofarmacija
KIK
KIVI d.o.o.
Klasje
Klinični center
Kmetijski Kombinat Ptuj
Koli sped
Kolinska (zdaj: Droga Kolinska)
Kolosej Kinematografi d.o.o.
Komerc. banka Triglav
Kompakta
Kompas AtraX
Kompas Celje
Kompas computers
Kompas consulting
Kompas d.d.
Kompas Holidays (zdaj: Kompas d.d.)
Kompas IngPOS
Kompas International
Kompas Leasing
Kompas Magistrat
Kompas MTS
Kompas Novo mesto
Kompas SKIRO
Kompas turizem (zdaj: Kompas d.d.)
Komunalno podjetje Velenje
Kontrola zračnega prometa RS d.o.o.
KOPA - Računalniški inženiring
KOTO p.o.
Kovinoplastika Lož
Kovinoplastika Piskar
Krejan-Levec d.o.o.
Krekova banka d.d.
Kristal
KRKA d.d.
Labod
Labod TIP TOP
Lama group d.d.
LB - Posavska banka Krško
LB - Splošna banka
LB Banka Zasavje d.d.
LB Pomurska banka d.d.
LB Splošna banka Celje
LEK d.d.
Lekarna Ljubljana
Leoss
Lesnina Inženiring d.d.
Lespatex
LIK Holding
LIK Pohištvo
LIK Stolik
LIK Vio
LIKO PRIS d.o.o.
LIKO Vrhnika d.d.
LIP Bled
List
Ljubljanska borza d.d.
Ljubljanske mlekarne
Ljubljanske tržnice d.o.o.
LKI Lesonit p.o.
Loterija Slovenije
M Banka
MAOP d.o.o.
Mariborska livarna Maribor d.d.
Mariborska plinarna (zdaj: Plinarna Maribor)
Mariborski vodovod
Marles hiše Maribor d.o.o.
MC d.d.
Medicinska fakulteta - IBMI
Mercator - Blagovni center
Mercator - ETA
Mercator - MIP Ptuj d.o.o
Mercator - Poslovni sistem
Mercator - Sadje zelenjava
Mercator DEGRO
Mercator KZK Mozirje
Mercator Optima Inženiring d.o.o
Merit
Merkur Kranj (zdaj: Merkur d.d.)
MERKUR ZAVAROVALNICA d.d.
Mesna Industrija Pomurka
Mesnine Dežele Kranjske
Mestna Občina Celje
Mestna Občina Koper
Mestna Občina Kranj
Mestna Občina Ptuj
Metalka commerce d.o.o.
Metalka trgovina p.o.
Metrel
Mikrohit Špica
Ministrstvo za finance - RUJP
Ministrstvo za obrambo RS
Ministrstvo za promet in zveze RS
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
MIP d.d.
Mita d.o.o.
MK Birooprema d.d.
Mladinska knjiga trgovina
Mlekarna Celeia d.o.o.
Mobitel d.d.
MORRIS d.o.o.
MTT tekstil d.o.o.
Murka Lesce p.o.
Napredek, Trgovina d.d. (zdaj: Vele d.d.)
NAUE NTU
NEK
NIKO d.d.
Nova KBM d.d.
Nova Ljubljanska banka
Novoles d.d.
Novotehna p.o.
Novoteks - konfekcija
Novoteks - tkanina
Občina Bežigrad
Občina Lj. Moste - Polje
Občina Škofja Loka
Območna obrtna zbornica Ljubljana-Bežigrad
Območna organizacija ZSSS
Obrtna zbornica Slovenije
Oljarna Domžale
OMV - Istra
Oracle Software d.o.o.
Oria Computers d.o.o.
Overall
Papirnica Vevče
PAR d.o.o.
Patentna Pisarna d.o.o.
PBS - Poštna banka Slovenije d.d.
Pedagoška fakulteta
Perftech
Perutnina Ptuj
PETROL d.d.
Petrol Trgovina
PEUGEOT SLOVENIJA d.o.o.
Pink Projekt International
Pivovarna Laško
Pivovarna Union
PK Pivka PE mesna proizvodnja
Plama Pur
Planika Kranj p.o.
Plinarna Maribor
Podjetje za geotehnična dela
POLYCOM
POMURKA mesna industrija d.d.
Pomurski zdravstveni zavod
Porsche Slovenija d.o.o.
Poslovni sistem Mercator (zdaj: Mercator d.d.)
Pošta Slovenije d.o.o.
Pozavarovalnica Sava
Prelest
Preskrba Poljčane d.d.
Primorski tisk - BRS
Probanka d.d.
PRO-BIT d.o.o.
PTT podjetje Maribor (zdaj: Pošta Slovenije)
PTT podjetje Slovenije (zdaj: Pošta Slovenije)
Radeče Papir
Regulator
Renault Slovenija d.o.o.
Republiška carinska uprava
Result d.o.o.
Revoz d.d.
Robert Bosch d.o.o.
ROG - Tovarna dvokoles in opreme (zdaj: Elan bikes)
Rotomatika d.o.o.
RR & Co
RRC Računalniske storitve
RS - Občina Celje
RS MF DURS Posebni davčni urad
RTV Slovenije
Rudis
Salonit Anhovo
Salonit Holding p.o.
Salus d.d.
Sanolabor
Saturnus Embalaža
SAVA d.d.
Sava IP
Sava Kranj Trade d.d.
SAVA PLUS d.d.
SAVA-TRADE d.d.
Saxpo Croatia
SCT d.d.
SCT strojegradnja (zdaj: Strenia)
SDK Republike Slovenije
Sekretar. Za občo upravo
Select Technology
Select Technology d.o.o.
Semenarna
Servis računalniške opreme Kralj
SGP Gradbinec Kranj (zdaj: Gradbinec GIP)
SI.Mobil d.d.
Simič & Bohorič
Sinerga
SIP Šempeter (zdaj: SKB d.d.)
SKB Banka d.d. (zdaj: SKB d.d.)
SKB Investicijsko podjetje (zdaj: SKB d.d.)
SKB Nepremičnine & leasing (zdaj: SKB d.d.)
Slovenijales - blagovni centri
Slovenska investicijska banka
Slovenska zadružna kmetijska banka
Slovenske železnice
Slovenski odškodninski sklad (zdaj:Slovenska odškodninska družba)
Smučarski klub Branik
SP PTT Slovenije
SPAR IGT d.o.o.
SPAR Slovenija d.o.o.
SPL d.d.
Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Izola
SRC d.o.o.
Srednja šola tiska in papirja
Stanovanjsko podjetje Ljubljana
Statistični urad RS
Steklarna Hrastnik
Stol
SVEA d.d.
Svila - Tekstilna tovarna
SVILA d.o.o.
Svilanit d.d.
SWATY d.d.
TAM
TAM BUS d.d.
Tehnochem d.o.o.
Tehtnica
Tekstilna tovarna Prebold
Telekom Slovenije
Teletrac d.o.o.
Telprom
Terme Čatež
TERMO d.d.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana
Tesnila TMT d.d.
TIP PRI d.o.o.
TKI Hrastnik
Tobačna Grosist d.o.o.
Tobačna Ljubljana d.o.o. (zdaj 3dva d.o.o.)
Toko - line d.d.
TOP-HIS d.o.o.
TOSAMA d.d.
Tovarna tapet VETA d.o.o.
Tovil
TP Hmezad trgovina
Trgovsko podjetje Preskrba
Trimo Trebnje
Tuba (zdaj Lajovic-Tuba embalaža)
TUS Prevent d.o.o. (zdaj:Prevent Mislinja)
UBK Banka d.d.
UM - Računalniški center
UM Inštitut informacijskih znanosti
UNI Mobil
Unior
Unior - turizem
Unitas armature d.d.
Unitex - zunanja trgovina
Univerzitetna knjižnica MB
Uprava RS za pomorstvo
Uprava RS za zračno plovbo
Uprava za javne prihodke
Urad RS za intelektualno lastnino
Urad RS za varstvo ind. Lastnine
Urad za seizmologijo
Valkarton p.o. Logatec
Vektor
Velana
Veletrgovina Špecerija Bled p.o.
Veterinarski zavod Slovenije
Viator & Vektor d.d.
VILPO d.o.o.
Visit
Vizija d.o.o.
Volksbank Ljudska banka
Vrhovno sodišče RS
VVZ Ljubljana - Center
Widex Trading
Xenya
Založba obzorja
Zavarovalnica Maribor d.d.
Zavarovalnica Triglav Celje
Zavarovalnica Triglav d.d.
Zavod za EOP občine Celje
Zavod za zdravstveno varstvo
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Zdravilišče Rogaška d.d.
Zdravstveni dom Idrija
Zgodovinski arhiv Ljubljana
ZRC SAZU
ZRMK - Inštitut za Materiale
Zveza kulturnih društev
Železarna Jesenice
Železarna Ravne (zdaj: Noži Ravne d.o.o.)
Žito - Gorenjka d.d.
Žito -skupina
Živila

Komentarji