Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Izvedba postopka napredovanj javnih uslužbencev v letu 2018

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
204,96 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
14.02.2018
5 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

ZAKAJ

Tudi v letu 2018 bo potrebno izvesti ocenjevanje in seznaniti z  oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. 

Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. 

Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na tej podlagi s 1. aprilom 2018 napredovali v višji plačni razred. Pravico do plače pa bodo pridobili na podlagi določb zakona, ki bo določal Interventne ukrepe za zaposlene v javnem sektorju.

CILJ

Spoznali boste:
 • kako na pravilen način izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako je potekala izvedba napredovanj od leta 2008, seveda ob upoštevanju interventnih ukrepov, ki so bili uvedeni že z letom 2011.
 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo, ki bo vključevala napredovanja v letu 2017.
 • Kazenske določbe ZSPJS in globe v primeru neizvedbe veljavne zakonodaje na področju napredovanj.
Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na naslednja vprašanja:
 • določitev napredovalnega obdobja,
 • ravnanje v primeru pritožbe na oceno,
 • ravnanje v primeru spremembe delovnega mesta ali prehoda na delovno mesto, ki je v višjem, enakem ali nižjem tarifnem razredu in kako v tem primeru upoštevamo napredovanja,
 • potek napredovalnega obdobja in določitev ocene v primeru prehoda k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.
Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti ter vam bo tudi na splošno pomagala v komunikacij s sodelavci in uporabniki vaših storitev.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA


PRAVNE PODLAGE:
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
 • zakonodaja o interventnih ukrepih.
PROGRAM 
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS)
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UNJUPR)
 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj ob spremembi delovnega mesta, premestitvah, pridobitvi višje izobrazbe, premestitvi na drugo delovno mesto, za katerega je zahtevana enaka, nižja ali višja stopnja izobrazbe
 • Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev in seznanitev z oceno njihove delovne uspešnosti
ZA KOGA

Seminar je namenjen:
 • direktorjem javnih zavodov, agencij, skladov,
 • kadrovskim delavcem,
 • poslovnim sekretarjem in tajnicam,
 • vodjem računovodstev in drugim delavcem v računovodstvih proračunskih uporabnikov,
 • vsem javnim uslužbencem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.
PREDAVATELJICA

Mag. Mojca Fon Jager, septembra 2015 je bila izvoljena za sodnico porotnico na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. 

Od leta 2002 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novega plačnega sistema.

Predavateljica odlično pozna način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev in bo podrobno pojasnila predpise v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred in posebej z ocenjevanjem in načinom seznanitve z oceno. 

Poseben poudarek bo namenjen razlagi interventnih ukrepov, ki so v letih od 2011 do 2015 posegali tudi na področje napredovanja zaposlenih v javnem sektorju. 

Komentarji