Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Izobraževalni zavod Hera


Kržičeva 7

O podjetju:

Izobraževalni zavod Hera je bil ustanovljen leta 1999. Delujemo na področju izobraževanja in svetovanja.

Izvajamo šest višješolskih strokovnih programov, v katere bomo letos vpisali že šesto generacijo študentov.

Organiziramo aktualne seminarje in delavnice s področja zakonodaje, računovodstva, financ in davkov, gospodarskega in delovnega prava, retorike in komunikacije.

Poleg višješolskih programov nudimo tudi tečaje tujih jezikov za skupine in posameznike.

Področja izobraževanj:

Aktualni seminarji in delavnice s področja zakonodaje, računovodstva, financ in davkov, gospodarskega in delovnega prava, retorike in komunikacije.

Višješolsko izobraževanje:
- EKONOMIST
- POSLOVNI SEKRETAR
- LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
- VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA
- MEDIJSKA PRODUKCIJA
- STROJNIŠTVO

Srednješolsko izobraževanje :
- splošna, ekonomska in klasična gimnazija,
- medijski tehnik

Jezikovno izobraževanje :
- splošni jezik
- poslovni jezik
- konverzacija
- osvežitveni tečaji
- specialni programi

Reference:

ADRIATIC ZAVAROVALNA DRUŽBA d.d.
AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE IN RADIODIFUZIJO RS
ALPDOM INŽENIRING d.d. RADOVLJICA
BANKA CELJE D.D.
COMMERCE d.d. LJUBLJANA
DAVČNA UPRAVA RS
DROGA PORTOROŽ d.d.
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
ENGROTUŠ d.o.o. CELJE
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
HYPO LEASING d.o.o. LJUBLJANA
INTEREUROPA d.d.
JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS
JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI S. PODEŽELJA
JOHNSON CONTROLS NTV d.o.o SLOVENJ GRADEC
KAPITALSKA DRUŽBA d.d. LJUBLJANA
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
KOLINSKA d.d. LJUBLJANA
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA AJDOVŠČINA d.d.
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA OBČINA MARIBOR
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJJE ZADEVE
MOBITEL d.d.
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. LJUBLJANA
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO
PETROL d.d.
POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d.
PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA
RAIFFEISEN LEASING d.o.o. LJUBLJANA
SI.MOBIL d.d.
SKB BANKA d.d.
SKUPNOST OSNOVNIH ŠOL DOMŽALE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
STAVBENIK - SERVISNE STORITVE d.d. KOPER
ŠTUDENTSKI SERVIS MARIBOR
TELEKOM SLOVENIJE d.d.
UPRAVA RS ZA CIVILNO LETALSTVO
VIATOR&VEKTOR d.d.
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
VLADA RS SERVIS SKUPNIH SLUŽB
ZAVAROVALNICA TILIIA d.d.
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Komentarji