Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Interaktivna komunikacija in učinkovita prodaja

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
20 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

KOMPETENCE
učinkovita komunikacija, prodaja in trženje, dejavno poslušanje, kalibriranje, upravljanje s stresom, upravljanje s seboj

CILJI
 • Razumeti in ozavestiti razlike med kupci na eni ter prodajalci na drugi strani.
 • Spoznati, izuriti ter učinkovito uporabljati VAKOG komunikacijo pri prodaji.
 • Znati kalibrirati ter vzpostaviti dober stik in ga ohraniti.
 • Učinkovito strateško komunicirati pri prodaji.
 • Znati uporabljati VS metodo za pospeševanje prodaje.
 • Znati učinkovito upravljati s svojimi notranjimi stanji.
 • Spoznati, kaj povzroča stres in kako ga odpraviti.
 • Ustrezno uporabiti različne zaznavne položaje.
 • Razumeti pomen besedne, nebesedne in parabesedne govorice v prodaji.
 • Se naučiti dejavno poslušati in parafrazirati.
 • Se izuriti v ravnanju z vprašanji, medklici, pripombami in ugovori.
 • Znati uporabiti 4 MAT sistem pri prodajnem razgovoru.
 • Znati prepoznavati, izraziti ter nadzorovati svoja čustva ter se vživeti v partnerjevo kožo.
 • Nemudoma uporabiti znanje na praktičnih primerih in ob skupinski analizi.
 • Izmenjati znanje, izkušnje in koristne informacije z drugimi udeleženci.
 • Zgraditi lastne temelje za nadaljnji razvoj spretnosti za učinkovito prodajo...
VSEBINA
 • Razlike med ljudmi premikajo svet
 • VAKOG komunikacija in prodaja
 • Komunikacijski model
 • Kalibriranje in strateška komunikacija
 • Besedna, parabesedna in nebesedna komunikacija
 • Metoda VS za pospeševanje prodaje
 • Dejavno poslušanje in učinkovita prodaja
 • Ravnanje z vprašanji, medklici, pripombami in ugovori
 • Stres in upravljanje s samim seboj
 • 4 MAT sistem in prodajni razgovor
 • Treningi (demonstracije, študije primerov, igre vlog)

Komentarji