Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Inovativno v obvladovanje sprememb

Vizor Danilo Kozoderc s.p.


Vizor Danilo Kozoderc s.p.
158,57 € 141,13 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
11%
popust
Maribor, Ljubljana
Po dogovoru
7 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Opis

Za obvladovanje sprememb potrebujemo kakovostne informacije, dober sistem odločanja in učinkovito udejanjanje odločitev. Informacije morajo odražati sedanje stanje in predvidene trende v prihodnosti, odločanje in udejanjanje odločitev pa mora biti uspešno in učinkovito na kratek in dolgi rok.  Uspešnost obvladovanja sprememb lahko močno povečamo z uvajanjem inovativnosti v poslovanje. Pri tem ne gre le za inovacije pri izdelkih in storitvah, ampak za inovacije v vseh fazah poslovnega procesa inoviranje samega poslovnega procesa.
Delavnica predstavi elemente: analizo stanja, opredelitev temeljnih usmeritev podjetja, inoviranje poslovanja, struktura in pretok informacij, obvladovanje sprememb.

Namen

Predstavnikom malih in srednjih podjetij ponujamo okvir metodologije obvladovanja sprememb, ki temelji na inovativnosti. Posamezni moduli ponujajo osnovne smernice in omogočajo nagraditev.


Vsebina

Analiza stanja
Odprti način analize omogoča zajem večine dejavnikov in interesov deležnikov in hkrati pritegne k sodelovanju vse ključne ljudi. Na ta način odkrijemo šibke točke podjetja, s tem pa tudi učinkovite vzvode spreminjanja načina poslovanja.

Temeljne usmeritve
Opredelitev temeljnih usmeritev podjetja pripomore k ustanavljanju in razvoju podjetja, njihova presoja in prilagajanje v kasnejših fazah pa prispeva k novemu zagonu podjetja.

Inoviranje poslovanja

  • strategija inoviranja,
  • proces inoviranja,
  • namensko in nenehno iskanje idej,
  • pretvarjanje idej v vrednost za izbrane kupce,
  • inovacijam naklonjeno okolje v podjetju.

Struktura in pretok informacij

  • analiza in spreminjanje strukture
  • mreže in vključevanje zunanjih sodelavcev
  • iskanje in pretok informacij - med sistemom in tehnologijo

Komentarji