Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Individualni tečaj ruskega jezika

Veris - jezikovni studio


Veris - jezikovni studio
27,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
Po dogovoru
1 ura
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Vsebina tečaja

Vsebina, program, način dela, metodologija poučevanja, mesto in čas so povsem prilagodljivi tečajniku, zato lahko individualni tečaj zajema od splošnega, obnovitvenega ali konverzacijskega tečaja do poslovnega ali specializiranega jezika.   S predavateljem boste na začetku tečaja določili aktualen izobraževalni program, ki bo ustrezal vašemu predznanju, željam in namenom uporabe ruskega jezika. Prednost individualnega tečaja je predvsem hitrejše napredovanje, aktivno učenje ruščine na vseh področjih (govorna zmožnost, pisna zmožnost, slušno in bralno razumevanje) ter takojšnje uporabno znanje v ruskem jeziku.

Ker pred začetkom individualnega tečaja profesor podrobno preveri in oceni tečajnikovo znanje ruskega jezika,  je tečaj že od začetka prilagojen tečajnikovemu predznanju, učnemu tipu, tipu spomina, osebnostnim lastnostim in seveda potrebam rabe tujega jezika.

Cilji tečaja

Glavni cilj tečaja je izpolniti na začetku oblikovan izobraževalni program, ostali cilji pa so odvisni od tečajnikovega predznanja. Tečajnik bo po končanem tečaju izboljšal svojo govorno in pisno zmožnost v ruskem jeziku in izpopolnil bralno ter slušno razumevanje. Napredovanje bo vidno že med tečajem, po opravljenem tečaju pa bo znanje ruščine še bistveno boljše.

Profesor in metode učenja

Izobraževalni program Verisa temelji na učinkoviti in praktični metodi učenja in poučevanja jezika, ki je prilagojena današnjim potrebam preobremenjenih odraslih.  

Ker učenje ponavadi poteka strnjeno ali pa po napornem delavniku, uporabljajo profesorji vse sodobne didaktične metode, avdio vizualna sredstva, Power Point za predstavitve, internet in e-učne pripomočke. Ogrodje poučevanja slovnice je klasično, pedagoški pristop pa je fleksibilen (teme, načini in tempo učenja).

Tečajniki se najbolje učijo s pomočjo dialogov in 'znajdi se' simuliranih situacij, aktivno sodelujejo v diskusijah, zanimivih aktivnostih, v skupinskem delu, v parih, na projektih (case studies) ipd, predvsem pa je ozračje učenja sproščeno. Tečajniki vedno dobijo vaje tudi za piljenje znanja doma in zanimive članke, ki jih lahko berejo tudi za sprostitev. Po končanem tečaju tečajnike še en mesec spremljamo, če potrebujejo še kakšen nasvet oz. se počutijo negotove na določenem področju rabe tujega jezika.

Komu je tečaj namenjen

 Individualne ure so namenjene predvsem odraslim zaposlenim, ki:

.         ste prezaposleni, da bi se udeležili jezikovnega tečaja v skupini

.         imate nestanoviten urnik dela in se mora zato tečaj prilagajati vašemu urniku in ne obratno

.         ste pripravljeni hitreje napredovati v tujem jeziku

.         si preprosto privoščite najboljše

.         želite ostati v stiku s tujim jezikom, ohraniti ali bistveno izboljšati pridobljeno znanje

.         imate dobro slovnično podlago v tujem jeziku, saj je bistvo teh tečajev razvoj in utrjevanje ustne in pisne komunikacije

.         želite razvijati in izboljševati sposobnost govornega izražanja

Tečaja se ponavadi udeležujejo od 29-55 let stari zaposleni, ki delajo v predstavništvih tujih podjetij oziroma kakorkoli poslujejo s tujino.Kje in kdaj poteka tečaj

Čas in prostor, v katerem bo tečaj potekal, določite sami.  Izbirate lahko med tečajem, ki poteka:

- na sedežu podjetja Veris d.o.o. med tednom ali ob vikendih

- v vašem podjetju v službenem času ali kasneje - UGODNO! v prostorih naročnika - Lj 1 ura = 22,50 EUR + DDV


Potrdilo

Ob koncu tečaja tečajnik opravlja ustni in pisni del izpita, na podlagi katerega pridobi potrdilo o udeležbi na tečaju tujega jezika (določi se raven znanja).

Komentarji