Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

IKT izobraževalni trener- IKT Trainer

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
140 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

KOMPETENCE

učinkovito komuniciranje; prenašanje znanja na druge; upravljanje s samim seboj in obvladovanje stresa; upravljanje/ moderiranje skupinskih procesov; načrtovanje, oblikovanje, izvedba in evalvacija izobraževalnega procesa; samomotivacija in motivacija drugih; obvladovanje različnih metod in oblik dela z odraslmi ter didaktičnih iger v različnih fazah izobraževalnega procesa; svetovanje, vodenje.....

CILJI
 • spoznati in razumeti sebe kot IKT trenerja,
 • poznati in razumeti odrasle v izobraževalnem procesu (posameznike in skupino),
 • vedeti in razumeti kako odrasli razmišljamo, se motiviramo in učimo,
 • prepoznati in upoštevati različne učne tipe,
 • vzpostaviti in ohranjati dober stik v izobraževalni skupini,
 • komunicirati na več ravneh,
 • upravljati s sabo in skupino,
 • motivirati in vzpodbujati udeležence k aktivnemu pridobivanju znanja (izobraževalec motivator),
 • odpravljati blokade in prepričanja, ki omejujejo aktivno učenje,
 • prepričljivo in učinkovito posredovati informacije (trener posredovalec informacij),
 • usmerjati komunikacijo v skupini kot vir učenja (trener moderator),
 • ovrednotiti in smiselno uporabljati učinkovite in najsodobnejše izobraževalne metode in oblike,
 • učinkovito obvladati seminarske medije (vizualne, avditivne in kinestetične),
 • načrtovati, predstaviti in oceniti izobraževalni proces.
VSEBINA
 • 1. modul (2 dni): Treniranje zaznavnih sposobnosti, ki temeljijo na prevladujočih čutih in načini poučevanja in učenja glede na različne tipe osebnosti
 • 2. modul (2 dni): Miselni vzorci (Mind Mapping) in njihova uporaba v učnem in izobraževalnem procesu
 • 3. modul (2 dni): Antistresni program
 • 4. modul (2 dni): Meta programi in njihov vpliv na naše vedenje, našo osebnost in uspeh v življenju
 • 5. modul (2 dni): Tehnike motivacije
 • 6. modul (2 dni): Načrtovanje, oblikovanje in evalvacija seminarjev
 • 7. modul (2 dni): IKT Praktikum
TRAJANJE

Program obsega 7 modulov po 2 dni (14 dni), to je skupaj 140 pedagoških ur predavanj, treningov in vaj. Najbolj smiselno je, da poteka strnjeno 10 dni, nato pa priporočamo vsaj enomesečni premor. V tem času imajo namreč udeleženci dovolj časa, da se pripravijo na IKT Praktikum.

Komentarji