Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Team building

Creatoor d.o.o.


Creatoor d.o.o.
1.802,70 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
po Sloveniji
Po dogovoru
10 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Program je namenjen:
 • višjemu managementu;
 • srednjemu managementu;
 • vodjem oddelkov, proizvodnje;
 • skupinam zaposlenih, ki sodelujejo na skupnih projektih;
 • vsaki skupini zaposlenih, ki si želi izboljšati svoje odnose, komunikacijo in povečati delovno učinkovitost.
PRISTOP izobraževanja temelji na 3 fazah - sklopih:

1. Analitika - prikazati obstoječe stanje

 • V tej fazi bomo spoznali svoje prednosti in pomanjkljivosti ter se soočili s samim seboj, skupino in okoljem.

2. Osebni izziv

 • delo v skupinah
 • učenje skozi naloge in izzive, ki udeležence soočajo s samim seboj in okoljem.

3. Sanacija - rekonvalescenca

Delo temelji na dinamičnih ter izredno prodornih vajah, ki pronicajo do samega človekovega bistva in gradijo na AHA efektu ter osebnemu uvidu - spoznanju. Spoznavanje in učenje se sestoji iz formalnega in neformalnega dela, pri čemer je vsaka sekunda skrbno premišljena in načrtovana, tako da se udeleženci učijo - spoznavajo tudi med odmori, pri kosilu in celo med spanjem. Bistvenega pomena je preoblikovanje omejujočih vzorcev, navad, stališč in prepričanj v smeri želenih. V ta namen bo delo zelo drugačno od običajne dnevne rutine. Udeleženci bodo v neprestanem pričakovanju, saj nikoli ne bodo vedeli kaj sledi in s kakšnim izzivom se bodo soočili. To omogoča izredno učinkovito učenje in globoka spoznanja.

Delo temelji na poljudnih - nevtralnih temah, s čimer bomo zagotovili enako predznanje vseh udeležencev.
Vaje in treningi, ki jih vključuje team bilding bodo multidisciplinarne, saj bodo pokrivale širši spekter veščin, kompetenc in znanj.
Vaje bodo tudi nekoliko nenavadne, saj želimo preseči običajno in vsakdanjo logiko.

Celotni trening je usmerjeno voden in temelji na:

1. osebni refleksiji in uvidu
2. refleksiji manjših timov
3. refleksiji in uvidu skupine kot celote.

Bistveno sporočilo treninga je spoznanje, ki ga je že pred stoletji zapisal Charles Darwin: Ne preživijo najmočnejši, temveč najbolj prilagodljivi in vztrajni.


Team building temelji predvsem na razvoju:
 • Dela v skupinah
 • Osebnem razvoju
 • Razvoju vodstvenih kompetenc
 • Prodornem nastopanju ter učinkoviti komunikaciji - celostna komunikacija (govorica
 • telesa, govora in vsebine)
 • Učinkovitem upravljanju s časom in viri.Pomembno spoznanje, ki ga mora ozavestiti vsak izmed udeležencev je, da je delo v skupini - timu boljše.
 • Pomembno je tudi izgraditi zaupanje v sebe in svoje sodelavce.

Program team buildinga za zaposlene v vašem podjetju bomo vsebinsko in časovno prilagodili vašim željam, načrtom in predlogom. Delovni tim je v primerjavi s skupino sodelavcev treba ustvariti in vzdrževati.

Največji potencial podjetij se skriva v znanju, spretnostih in sposobnostih zaposlenih. Pravilna kombinacija posameznikov, z različnimi karakterji, znanji in spretnostmi prispeva k večji delovni učinkovitosti zaposlenih in s tem k večji konkurenčnosti celotnega podjetja.

Organiziramo in izvajamo:
 • 2-dnevni team building;
 • 1-dnevni team building;
 • krajše, nekaj urne team buildinge;
 • na vašo željo naš program prilagodimo tudi vašim predlogom.
V samo izvedbo programa lahko vključimo različne aktivnosti: Jadranje, Rafting, Paint ball, Jahanje ...
TB program lahko izvedemo tako v naravi kot tudi v zaprtem prostoru.

Za več informacij nas pokličite ali nas kontaktirajte  po e-pošti!


Komentarji