Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

BREZPLAČNO DO RAČUNALNIŠKEGA ZNANJA! (za starejše, 35 ur začetni)

Mestna občina Ljubljana


Mestna občina Ljubljana
Brezplačno
Ljubljana
Po dogovoru
35 ur
Individualni tečaj

Informacije o programu

Ker želimo, da računalnik in internet uporablja čim več ljudi predvsem pa starejši, smo v Mestni občini Ljubljana pristopili k sistematičnemu računalniškemu opismenjevanju starejših prebivalcev. V ta namen smo že pred sedmimi leti pričeli s projektom brezplačnih računalniških tečajev za starejše prebivalce MOL ter jim na ta način približali informacijsko tehnologijo, brez katere danes skorajda ne gre.

Izjemen interes meščanov in zadovoljstvo več kot 10.000 tečajnikov, ki so se do sedaj udeležili usposabljanja, nam kaže, da smo se računalniškega opismenjevanja lotili na pravi način.

Usposabljanje poteka na sedežih četrtnih skupnostih, v skupinah do dvanajst tečajnikov, 3 -krat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času in sicer:

35 – URNI ZAČETNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ

Cilj usposabljanja je tečajnike usposobiti za delo na treh osnovnih in nepogrešljivih področjih sodobnega računalništva, in sicer na področju: dela z mapami in datotekami, osnovne obdelave besedil in glavnih funkcij uporabe elektronske pošte ter brskanja po svetovnem spletu.

VSEBINA:


  • Prvi koraki pri delu z računalnikom
Zagon računalnika, osnovni deli strojne opreme računalnika, kako ga pripravimo za delo, predstavitev tipkovnice in miške, ponovni zagon v primeru težav z računalnikom in zaustavitev računalnika.

  • Osnove dela v okolju Windows xp oz. Windows 7
Zagon računalnika, uporaba in organizacija namizja, ikone (Moj računalnik, Koš…), uporaba gumba Start, izbira in zagon programov, delo z okni, opravilna vrstica; uporaba Raziskovalca, izdelava map in organizacija datotek, kopiranje, brisanje, premikanje datotek med mapami, povrnitev izbrisane datoteke iz Koša

  •  Pisanje besedila
Zagon programa Word za Windows, predstavitev delovnega okolja, uporaba ukazov na trakovih; prvo pisanje besedila, pravila pri pisanju, popravljanje napak, prvo shranjevanje besedila v želeno mapo, enostavno tiskanje besedila; označevanje delov besedila, enostavno oblikovanje s hitrimi gumbi, shranjevanje med delom; vstavljanje enostavne tabele v besedilo, oblikovanje tabele; enostavno vstavljanje slik v besedilo, številčenje strani, izpis besedila po meri.

  •  Internet in elektronska pošta
 Kaj je to internet, kaj vse potrebujemo za priklop na internet; predstavitev brskalnika, vpis spletnega naslova, iskanje spletnih strani s pomočjo iskalnikov po ključnih besedah, nastavitev domače strani in priljubljenih strani, shranjevanje besedila in slik s spletnih strani, varnostni vidiki uporabe spleta; ogled in uporaba spletnih strani MOL (www.ljubljana.si) in e-uprave (www.gov.si).
 Uporaba elektronske pošte (izdelava poštnega računa, pisanje sporočila, izbira prejemnika, organizacija imenika, pošiljanje pošte, dodajanje priponke sporočilu, branje in posredovanje sporočil, odgovarjanje na sporočilo, organizacija in arhiviranje pošte, tiskanje sporočila, pravila lepega vedenja pri uporabi elektronske pošte).

Dodatne informacije dobite na spletni strani Mestne občine Ljubljana  http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/lokalna-samouprava/projekti, prijavite pa se lahko na sedežu vaše četrtne skupnosti ali v Službi za lokalno  samoupravo, tel. 306 48 62, ga. Vesna Bolle.

PRISRČNO VABLJENI!

Komentarji