Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Kako povečati zadovoljstvo zaposlenih in strank z namenom doseganja postavljenih finančnih ciljev podjetja

CENTURIA d.o.o.


CENTURIA d.o.o.
99,00 € 79,20 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
20%
popust
Koper,Ljubljana,Maribor, Celje, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj oz. po dogovoru
Po dogovoru
8 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

PRIMER UVAJANJA NOVEGA PRISTOPA VODENJA V PODJETJU, KI NA ENI STRANI POVEČUJE ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN OPTIMIZIRA POSLOVNI PROCES, NA DRUGI STRANI PA VODI DO VEČJEGA ZADOVOLJSTVA POSLOVNIH STRANK IN DOSEGANJA ZASTAVLJENIH FINANČNIH CILJEV PODJETJA  (BSC - UVAJANJE SISTEMA V SLOVENSKI PRAKSI- predstavitev konkretnega primera)

Cilji:

 Postaviti vizijo in strategijo podjetja je ena izmed lažjih rešitev v primeru težav s katerimi se sooča podjetje. Operacionalizirati strategijo pa je težje.

Za uspeh podjetja je potrebno, da VSAK izmed zaposlenih v podjetju zna odgovoriti na 3 vprašanja:
1) kakšna je strategija podjetja v katerem sem zaposlen,
2) ali razumem strategijo in jo znam razložiti,
3) kako sam prispevam k uresničevanju strategije podjetja.

 Vzroki za težave s katerimi se srečujejo podjetja so predvsem v tem, da večina zaposlenih ne pozna in ne razume strategije podjetja,ne dobi zadostnih informacij od vodilnih in tako ne more prispevati k kvalitetnemu produktu ali storitvi podjetja kot predpogoju za uspešno poslovanje in zadovoljevanje svojih strank ter doseganja finančnih in poslovnih ciljev podjetja.

PRIMER UVAJANJA NOVEGA PRISTOPA ZA DOSEGANJE POSLOVNIH IN FINANČNIH CILJEV PODJETJA- predstavitev konkretnega primera

 

Na seminarju-delavnici bodo udeleženci na konkretnem primeru uvajanja BSC videli kakšne so učinkovitosti uvedbe BSC, ki je računalniško podprt in s tem vsakemu uporabniku dostopen in razumljiv sistem spremljanja doseganja planiranih rezultatov.

 

Z uporabo modela BSC se poudarijo kazalniki in gonilniki uspeha ter postavi se ravnotežje med kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji. Sistem opozarja na potrebne ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, da se doseže želene rezultate. V podjetijh so poleg finančnih ciljev pomembne stranke, kakovost, izboljševanje procesov itd. Finančni vidik je za podjetja končni cilj,  seveda pa so finančni cilji le orodja, ki pomagajo doseči druge poslovne cilje, ki se kažejo v zadovoljstvu strank na eni in zadovoljstvu zaposlenih na drugi strani.

 

Vsebina:

 • Uravnotežen sistem kazalnikov kot povezava med finančnimi in nefinančnimi kazalniki (računalniško podprto s ciljem analiziranja, planiranja in kontroliranja ciljev podjetja)
 • Cilji in kazalniki uspešnosti kot rezultat postavljene vizije in strategije nekega podjetja
 • Operacionalizacija strategije podjetja z vključevanjem zaposlenih
 • Merjenje uspešnosti poslovanja s štirimi vidiki:
 • vidik učinkovitosti delovanja oziroma finančni vidik
 • vidik poslovanja s strankami
 • vidik notranjih procesov delovanja
 • vidik inovacij (razvoja) in zaposlenih
  • Finančni vidik (kakšni so naši finančni cilji za uresničitev strategije in kako doseči finančno uspešnost; predstavitev izbranih kazalnikov in njihova učinkovitost)
  • Poslovanje s strankami (kako naj nas vidijo stranke in kako zadovoljiti naše stranke, da bomo uresničili strategijo; predstavitev izbranih kazalnikov in njihova učinkovitost)
  • Notranji poslovni procesi (kako in preko katerih poslovnih procesov zadovoljiti svoje poslovne partnerje; predstavitev izbranih kazalnikov in njihova učinkovitost)
  • Učenje in rast (kako povečati pripravljenost za spremembe in izboljšave za uresničitev  vizije organizacije, kako motivirati zaposlene za prispevanje k uresničevanju strategije; predstavitev izbranih kazalnikov in njihova učinkovitost)

   

  Namenjen:

   vodilnim in vodstvenim delavcem, ki pripravljajo in usklajujejo poslovno vizijo in strategijo tako v podjetjih, javnih institucijah kot bankah ter vsem ostalim zaposlenim, ki so soodgovorni za izvajanje oziroma preverjanje sprejetih poslovnih ciljev.

   

  Metode:

   predavanje, razprava, primeri oz. delavnice

   

                                                   

   

  Komentarji