Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Španija

Vpis na španske univerze
Španski univerzitetni sistem
V Španiji obstaja skupno 73 univerz, od tega je 50 javnih in 23 zasebnih. Približno 90% študentov je vpisanih v javne univerze in le 10% v zasebne.
Za več informacij kliknite: Universisad.es

Poglej tudi tukaj: http://studying-in-spain.com/

Po uskladitvi z evropskim visokošolskim prostorom (EVP) je univerzitetni študij v Španiji sestavljen iz treh stopenj:
diploma, magisterij in doktorat

Tako diploma kot magisterij sta povezana z naslednjimi področji znanja:
  • umetnost in humanistika
  • znanost
  • naravoslovne vede
  • družbene vede
  • gradbeništvo in arhitektura
Vpis na španske univerze za študente slovenskega izobraževalnega sistema
Sklep EDU/1161/2010, z dnem 4. maja, ki določa postopek za vpis na španske univerze za študente drugih izobraževalnih sistemov, ki so zajeti v členu 38.5 španskega Organskega zakona o šolstvu 2/2006, z dnem 3. maja.
Člen 38.5 španskega Organskega zakona o šolstvu 2/2006, z dnem 3. maja določa, da je možen vpis na španske univerze, brez potrebe po sprejemnem izpitu, za študente izobraževalnih sistemov držav članic Evropske unije.
Za vpis na španske univerze morajo slovenski študenti imeti opravljeno maturo.

Ostali izpiti.
Posebni pogoji ali izpiti se lahko zahtevajo pri vpisu na nekatere dodiplomske učne programe ali univerzitetne centre, ki zaradi svojih specifičnih posebnosti zahtevajo opravljanje le-teh.
Študenti morajo imeti ustrezno znanje jezika, v katerem se poučujejo univerzitetni študijski programi. V ta namen lahko univerze uvedejo izpite, s katerimi bi preverjali znanje jezika.
Preverjanje izpolnjevanja vpisnih pogojev za univerzo, ki jih bodo predložili študenti, na katere se nanaša zgoraj navedeni sklep, bo potekalo s strani Državne univerze za študij na daljavo (UNED).
Več informacij o izpolnjevanju vpisnih pogojev, si preberite na naslednji spletni strani: www.uned.es/accesoUE.


Tečaji španskega jezika v Španiji
Španščina za tujce v Španiji
Informacije o tečajih španskega jezika v Španiji (vsebina tečajev, cene, trajanje, nastanitev, vpisni datumi, itd.), ki jih nudijo javne in zasebne institucije, so na voljo na:
Cursos de español en universidades españolas (tečaj španščine na španskih univerzah)
Acceso al mapa de las Escuelas Oficiales de Idiomas (dostop do zemljevida uradnih jezikovnih šol)
Cursos de español a distancia del Instituto Cervantes (tečaj španščine na daljavo na Institutu Cervantes)

Brskalniki tečajev v Španiji
Base de datos de centros con cursos de español del Instituto Cervantes (podatkovna baza centrov tečajev španščine na Institutu Cervantes)
http://www.eduespa.org
Instituto de Altos Estudios Universitarios (Institut univerzitetnih podiplomskih študijev)


Escuela de Administracion de Empresas (EAE Barcelona), Business school

Informacije o: MBA programih, magisterskih študijih, seminarjih, Univerzah, drugih izobraževalnih ustanovah in programih, o študentih, podjetjih, kariernih možnostih in še več.

Povezave na strani španskih fakultet

Universitat Internacional de Catalunya, Master in International Business Management

Universitat Pompeu Fabra (UPF) international campus

Escola Tecnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacio de Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya

 

Veleposlaništvo Kraljevine Španije

Trnovski pristan 24
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: 01/ 420-23-30
Fax: 01/ 420-23-33
Elektronska pošta: emba.espa.eslovenia@siol.net


Komentarji