Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

10 veščin uspešnih prodajalcev - kupec je kralj

Center za poslovno usposabljanje GZS


Center za poslovno usposabljanje GZS
Kardeljeva ploščad 27 a

Področja izobraževanje:

Stalno spremljanje razvojnih trendov in potreb po novih in uporabnih znanjih in veščinah nam je omogočilo, da smo se razvili v enega največjih ponudnikov in izvajalcev strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji. V letu 2011 smo organizirali preko 500 izobraževalnih prireditev s cca 9000 udeleženci.

Izobraževanja in usposabljanja izvajamo v sodelovanju z domačimi in tudi tujimi strokovnjaki, ki so razen strokovne oz. poklicne strokovnosti tudi dobro didaktično usposobljeni za kakovostno delo s skupinami na seminarjih, učnih delavnicah, šolah in svetovalnih projektih. Poudarek je na prenosu aplikativnih znanjih in izkušnjah. Skoraj polovico izobraževalnih svetovalnih prireditev izpeljemo po predhodni analizi in dogovoru v podjetjih ali njihovi bližini. Naša dejavnost je prepoznavna pod sloganoma "Iz prakse za prakso".

Od leta 2006 dalje s sodelovanjem v mednarodnih projektiv načrtno širimo tudi mednarodno mrežo poslovnihpartnerjev. Mednarodno sodelovanje odpira nove dimenzije naega dela, saj znanja, ki jih dobimo preko projektnega dela uspešno implementiramo v naš izobraževalne dogodke.


KAJ PONUJAMO:

Funkcionalna izobraževanja in usposabljanja za povečanje produktivnosti, povečanje ekonomičnosti in kakovosti poslovanja ter za višjo kakovost izdelkov in storitev na področjih:

- vodenje, management
- kakovost poslovanja
- proizvodni procesi
- mednarodno poslovanje
- računovodstvo, finance
- organizacija dela, učinkovitost poslovanja
- poslovanje z nepremičninami
- kadrovski management
- komuniciranje
- jeziki
- učenje za prenos znanja
- zakonodaja
- trženje, prodaja, trgovina

Višješolsko strokovno izobražvanje po programih:

varovanje / inženir varovanja
informatika / inženir informatike
gradbeništvo / inženir gradbeništva
poslovni sekretar / poslovni sekretar
ekonomist / ekonomist

Izvajanje organiziranih priprav ter izpitov oziroma potrjevanj usposobljenosti po javnih pooblastilih:

Ministrstva za notranje zadeve:
- Izvajanje priprav in izpitov za nadzornike na smučišču
- Obdobno usposabljanje nadzornikov na smučišču
- Izvajanje priprav in izpitov za varovanje javnih zbiranj in obdobno strokovno izpopolnjevanje za varnostnike/varnostnice
- Izvajanje priprav in izpitov za opravljanje intervencije

Ministrstva za promet:
- Izvajanje priprav in PREIZKUSOV STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI za vodje obratovanja ŽIČNIŠKIH NAPRAV in njihove namestnike
- Izvajanje priprav PREIZKUSOV STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA STROJNIKE ŽIČNIŠKIH NAPRAV
- Izvajanje priprav in PREIZKUSOV STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI za pridobitev naziva POMORSKI AGENT
- Izvajanje priprav in izpitov za SPREMLJEVALCE IZREDNIH PREVOZOV
- Izvajanje priprav in izpitov pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL
Ministrstva za okolje in prostor:
- Izvajanje priprav za pridobitev minimalne strokovne usposobljenosti za nepremičninskega posrednika
- Dopolnilno usposabljanja za nepremičninske posrednike

Priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)
Preverjanjein potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Izvajanje delovodskih in poslovodskih izpitov ter priprav, po katerih se pridobi srednja strokovna izobrazba:

- Delovodja v elektroenergetiki
- Gradbeni delovodja
- Živilski delovodja
- Gostinski poslovodja

Priprave in potrjevanje usposobljanosti za zbornične kvalifikacije (pridobivanje GZS CPU certifikatov)

24-urno pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetjih, po programu usposabljanja GZS

Izvajanja prilagojenih (tailor-made) izobraževanj in usposabljanj za individualne naročnike.

O podjetju:

Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje je ustanova z eno najdaljših tradicij izvajanja vseh oblik izobraževanja odraslih, od strokovnih seminarjev, treningov, učnih delavnic in strokovnih posvetov za potrebe gospodarstva v Sloveniji. Poslujemo dvajset let kot specializirana institucija GZS za verificirane in ostale oblike izobraževanja ter usposabljanja in izpopolnjevanja.

Reference:

.