Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

BREZPLAČNO DO RAČUNALNIŠKEGA ZNANJA! (za starejše, 30 ur nadaljevalni)

Mestna občina Ljubljana


Mestna občina Ljubljana
Brezplačno
Ljubljana
Po dogovoru
30 ur
Individualni tečaj

Informacije o programu

Ker želimo, da računalnik in internet uporablja čim več ljudi predvsem pa starejši, smo v Mestni občini Ljubljana pristopili k sistematičnemu računalniškemu opismenjevanju starejših prebivalcev. V ta namen smo že pred sedmimi leti pričeli s projektom brezplačnih računalniških tečajev za starejše prebivalce MOL ter jim na ta način približali informacijsko tehnologijo, brez katere danes skorajda ne gre.

Izjemen interes meščanov in zadovoljstvo več kot 10.000 tečajnikov, ki so se do sedaj udeležili usposabljanja, nam kaže, da smo se računalniškega opismenjevanja lotili na pravi način.

Usposabljanje poteka na sedežih četrtnih skupnostih, v skupinah do dvanajst tečajnikov, 3 -krat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času in sicer:

30 – URNI NADALJEVALNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ
Cilj usposabljanja tečajnikov je nadgraditi znanje uporabe računalniškega programa Word in spoznati osnove urejanja digitalne fotografije s programom Picasa, seznaniti se z osnovno rabo računalniške preglednice (Excel)

VSEBINA

  • Ponovitev osnov uporabe delovnega okolja Windovs
Uporaba Raziskovalca, organizacija map in datotek na višjem nivoju, arhiviranje, računalniški virusi in kako se jih obranimo

  • Nadgradnja pisanja besedil
Ponovitev osnov pisanja besedil, zahtevnejše oblikovanje besedila (oblikovanje odstavkov, medvrstični razmiki, zamiki besedila, nastavitve strani in postavitev besedila), oblikovanje s slogi in izdelava kazal. Dodano delo s slikami v besedilo (vstavljanje slike, dodajanje podpisa k sliki, enostavno oblikovanje slike, oblivanje slike z besedilom). Večstolpični dokumenti (pisanje v več stolpcih in pravila oblikovanja, prelomi stolpcev). Glava in noga v besedilu (dodajanje besedila v glavo in nogo, številčenje). Tiskanje besedila s spreminjanjem raznih nastavitev.

  •  Internet in elektronska pošta
Ponovitev osnov dela. Organizacija priljubljenih spletnih strani. Izpolnjevanje spletnih obrazcev, uporaba forumov, naročanje na novice. Kupovanje preko spleta – uporaba in varnost. Elektronsko bančništvo.
Ogled in uporaba spletnih portalov (www. ljubljana.si – pregled novic, sodelovanje pri pobudah občanov, informacije javnega značaja, prireditve, promet; e-uprava – pridobivanje različnih informacij kot so npr. matični podatki, zemljiška knjiga…, e-davki, pregled različnih predpisov)

  •  Digitalna fotografija
Seznanitev s programom Picasa. Nalaganje programa s spleta in ogled delovnega okolja. Nalaganje slik s fotoaparata. Pregledovanje slik in osnovni popravki. Shranjevanje slik.

  •  Osnove uporabe računalniške preglednice (Excel)
Kaj je to preglednica, kako je zgrajena, kako se po njej premikamo. Zvezek in listi v preglednici. Vnos podatkov v preglednico. Širina stolpca in višina vrstice. Enostavno oblikovanje podatkov v preglednici. Kako izdelamo osnoven izračun, sestavljanje formul in njihovo kopiranje. Shranjevanje preglednice. Izdelava enostavnega grafikona s pomočjo čarovnika. Izpis preglednice in grafikona na papir.

Dodatne informacije dobite na spletni strani Mestne občine Ljubljana  http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/lokalna-samouprava/projekti, prijavite pa se lahko na sedežu vaše četrtne skupnosti ali v Službi za lokalno  samoupravo, tel. 306 48 62, ga. Vesna Bolle.

PRISRČNO VABLJENI!

Komentarji