Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Letni razgovori so passé

Objavljeno: 20.01.2016
Uvod, osrednji del, dokumentiranje, zapis sklepov, zaključek. Rutina letnih razgovorov, ki mora biti opravljena, da je lahko naslednji dan že pozabljena. Obvezni pogovor s človekom, s katerim tako ali tako delate vsak dan. Citirate mu nekaj hvalospevov o dobrem delu, podate (kolikor-toliko ustrezno) povratno informacijo o neuspešnem delu in postavite cilje za celotno naslednje leto. In le malo se spremeni. Zakaj je potrebno izgubljati čas s tem?

Kot umivanje las

Zmoči lase, nanesi šampon, zmasiraj lasišče, dobro speri, po potrebi ponovi. In že čez nekaj dni rezultati umivanja niso več vidni, celoten postopek pa je potrebno ponoviti.

Z letnimi razgovori niso zadovoljni ne vodje ne zaposleni, saj se srečujejo s pomisleki, kot so: Le zakaj si moramo vzeti nekaj ur (!) dragocenega delovnega časa za izpolnjevanje obrazcev, ki jih nihče več praktično ne pogleda, ko pa bi lahko opravljali svoje delo? Saj bo po nekaj dni po opravljenem razgovoru tako ali tako vse po starem! Zakaj bi se morali pripraviti na razgovor, saj je vsako leto isto? Kaj pa lahko en pogovor doseže?

Zaposleni se po razgovoru lahko počuti enako ali celo slabše in še nadoknaditi mora z delom, ki ga ni uspel opraviti, ker je sedel v pisarni z vodjem. Pogosto nihče ne vidi dodane vrednosti letnih razgovorov, ne vodje, ne zaposleni.

Pa imajo letni razgovori sploh kakšno vrednost?


Odgovor je praktično na dlani. Cilje letnih razgovorov poznamo tako na ravni organizacije, kot tudi na ravni vsakega posameznika. Z izboljšanjem komunikacije in poglabljanjem zaupanja med zaposlenim ter vodjo bomo zaposlenega bolj učinkovito motivirali, odkrili njegove skrite potenciale, razvili boljšo klimo …, kar vodi do izboljšanja posameznika, delovnih rezultatov in organizacije kot celote.

Namen letnih razgovorov je torej iskanje novih načinov oz. možnosti za povečanje ter ustvarjanje nove, dodane vrednosti organizacije.

Izgovorov za neizvajanje kvalitetnih letnih razgovorov je toliko, kot je ljudi.

Za izvedbo letnih razgovorov se najprej držimo 4 pravil:
1. Letni razgovor se izvaja med zaposlenim in direktno nadrejenim.
2. Letni razgovor je polformalen in demokratičen pogovor.
3. Letnega razgovora ne izvajamo hkrati z ocenjevalnim razgovorom.
4. V sistem letnih razgovorov vključimo vse zaposlene.

Zakaj potem letni razgovori ne dajejo rezultatov? Zakaj so postali zbirokratizirana rutina, obveznost, ki jo potem zapremo v predal do naslednjega leta?

Odgovor lahko najdemo na več ravneh
Vodstvo organizacije mora najprej razumeti vzroke za uvedbo letnih razgovorov ter njihove cilje in namene. Kaj želimo s tem doseči na ravni organizacije, oddelka in kaj na ravni posameznika? Kako bomo uporabili rezultate letnih razgovorov? Kako bomo merili učinke? Kaj pa povratne informacije?

Letni razgovori že dolgo niso bili posodobljeni

Le redka podjetja se resnično zavedajo, da je poglobljen pogovor z obvezno dokumentacijo enkrat letno premalo. Za razvoj organizacije in posameznika bi bilo bolje postavljati četrtletne cilje, saj raziskave kažejo, da se produktivnost tako zvišuje.
Podjetja, ki se tega sicer zavedajo, ni nujno, da to tudi aktivno izvajajo. Koliko vas je takih, ki imate razgovore vsaj na pol leta? Kaj šele na tri mesece? Koliko vas resnično preveri prihodnost in se ne osredotoča na preteklost? Koliko vas postavi cilje skupaj z zaposlenim glede na njegove želje, ambicije, sposobnosti, vrednote …? Koliko vas preveri učinke in rezultate razgovorov in jih primerno popravi?

Letni razgovori z novim pristopom

Olajšajte si izvedbo letnih (polletnih, trimesečnih, ocenjevalnih in vseh ostalih) razgovorov z veščinami s področja coachinga. Kaj je coaching? Coaching je eden najučinkovitejših načinov za doseganje želenih sprememb v razmišljanju in obnašanju pri ljudeh in v organizaciji. Pomaga odpravljati motnje, ki onemogočajo doseganje uspeha. Coach skozi razgovor pomaga odkriti, kaj je pri strategijah in vedenju učinkovito in kaj je potrebno spremeniti. Letni razgovor, izveden s pomočjo veščin coachinga, ima dolgotrajne učinke na posameznika in organizacijo ter učinkovite rezultate.

Predavatelj:
Maja Milojković je andragoginja, NLP Coach ter od INLPTA, NLPAED in ILE certificirana Learning Coach. Kot predavateljica je aktivna od leta 2007, in ima izkušnje na področjih ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih s pomočjo kompetenčnih modelov, izvaja predavanja in delavnice o učinkoviti komunikaciji, razvoju komunikacijskih veščin ter ostalih osebnih in poslovnih temah (poslovna komunikacija, stiki s strankami, motivacija, soočanje s stresom, postavljanje ciljev, premagovanje ovir, timsko delo, učinkovitost na delovnem mestu …).

Pa vi? Uporabljate svoje veščine coachinga pri letnih razgovorih?

Več o letnih razgovorih s coaching pristopom pa na usposabljanju: http://portalznanja.com/Usposabljanje-za-izvajanje-letnih-razgovorov-s-coaching-pristopom-ie33503

Komentarji