Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Optimizem se vrača v Evropo tudi s pomočjo izobraževanja

Objavljeno: 20.09.2013
Bruselj, 17. september 2013


SPOROČILO ZA JAVNOST

Optimizem se vrača v Evropo tudi s pomočjo izobraževanja

Odbor Evropskega parlamenta za izobraževanje in kulturo je danes potrdil poročilo"Ponovni razmislek o izobraževanju", pri katerem je kot poročevalec za skupino EPP sodeloval dr. Milan Zver.

Dokument prinaša nekaj novosti, predvsem pa povzema glavne rešitve iz področja izobraževanja, za katere se odbor zavzema že več let; rešitve, s katerimi bi zmanjšali brezposelnost med mladimi v Evropi in prispevali k vsesplošni oživitvi evropskega gospodarstva.

Poročilo tako spodbuja čim boljše sodelovanje šol, poklicnih šol in fakultet s podjetji; prilagajanje šolstva resničnim potrebam družbe in gospodarstva; finančno sodelovanje podjetij v izobraževalnem procesu; bolj smotrno uporabo javnih sredstev v izobraževanju ter čim boljšo mobilnost mladih Evropejcev.

Poročilo s podnaslovom "Razvoj spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate v EU"  poudarja pomen t.i. transverzalnih in osebnostnih spretnosti, kot so kritično mišljenje, skupinsko delo, reševanje problemov, dajanje pobud, podjetništvo in razvoj samozavesti.

Med novostmi v poročilu izstopa močna podpora odprtim izobraževalnim vsebinam, ki bodo v prihodnje vedno bolj lajšale dostop do študijskih materialov. Poročilo poudarja tudi pomen učenja t.i. STEM predmetov (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika), za kar se dr. Zver zavzema že dalj časa.

O poročilu bo celoten Evropski parlament glasoval najverjetneje oktobra, na enem izmed prihodnjih plenarnih zasedanj v Strasbourgu.Pisarna evropskega poslanca dr. Milana Zvera

Komentarji