Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Znanje - dragocena substanca vsakega posameznika

Objavljeno: 03.06.2008

Razvoj in nova znanja so stalnica sodobnega življenja. Lahko jih razumemo le, če jih gledamo v kontekstu družbenih sprememb. Danes, ko je čas post modernih družb, je znanje ključni dejavnik razvoja in ga lahko opredelimo kot razumevanje in obvladovanje posameznih informacij in procesov.

Znanje je naše največje bogastvo, ki nam ga nihče ne more ukrasti! "Kakršnokoli znanje, izobrazba, tečaj, veščina ali spretnost je dodatna vrednost za posameznika in seveda posledično tudi za podjetje oz. ustanovo. Sodobne teorije razvoja človeških virov so si enotne, da so največja konkurenčna prednost podjetij zaposleni, se pravi posamezniki/-ice s formalno izobrazbo in vsemi dodatnimi izkušnjami. Vsakršno delovno orodje, stroji so nadomestilo; človeški faktor pa je tisti, ki je unikaten in nezamenljiv. Uspešna podjetja razmišljajo o tem, kako zadržati v svojih vrstah usposobljen in izkušen kader; iščejo priložnosti in možnosti določen izbire delovnih področij, da so lahko zaposleni kaj najbolj zadovoljni ipd." je povedala Alenka Sagadin Mlinarič iz Andragoškega zavoda. Iz izkušenj nekaterih držav v Evropski uniji vemo, da je potrebno ustvariti sistem vseživljenjskega (doživljenjskega) učenja. Posameznik mora biti sposoben izkusiti delo in obdobja izobraževanja v različnih fazah svojega življenja.

Starost ni ovira k vseživljenjskemu učenju
Jasna Dominko Baloh
, direktorica Visoke poslovne šole DOBA Maribor dodaja: "Na Dobi smo zagovorniki vseživljenjskega učenja in menimo, da za učenje nikoli ni prepozno. Že tri leta omogočamo brezplačen študij na višji in visoki šoli vsem, ki so že dopolnili 60 let, ter polovični popust pri šolnini za tiste, ki so dopolnili 50 let. Skupaj tako študira na DOBI 27 študentov, mladih po srcu, ki ji leta niso mar in se zavedajo, da je učenje tudi po 50 letu lahko učinkoviti in prijetno. Kandidati lahko na naši Visoki poslovni šoli Doba Maribor lahko opravljajo tudi posamezne predmete ali dele programa, tako pridobivajo nova znanja in zbirajo ECTS. Žal veliko odraslih razmišlja, da se spodobnosti za učenje s starostjo znižujejo, vendar to ne drži, učenje je celo velikokrat uspešnejše, predvsem zaradi njihovih izkušenj."

Pomen izobraževanja se v današnjem času dobro zavedajo vsa uspešna podjetja
Pomen izobraževanja se v današnjem času dobro zavedajo vsa uspešna podjetja, saj izobrazba in znanja predstavljata pomemben dejavnik sodobne družbe in njene prihodnosti. Pridobivanje novega znanja ter oblikovanje družbenih vrednot in norm skozi vse življenje vplivajo na oblikovanje družbenega statusa posameznika. Različna stopnja pridobljene izobrazbe in različne možnosti za njeno pridobivanje pa kažejo na rastoče pojave družbene neenakosti. "Delodajalci danes od diplomantov pričakujejo predvsem praktična znanja, ki jih znajo takoj uporabiti v praksi in ki prispevajo k večji konkurenčnosti podjetja. Programi na Dobi so interdisciplinarni, študente pripravljamo na inovativno razmišljanje, ki odpira pot do praktičnih rešitev in obvladovanje izzivov v poslovnem okolju. Naše študente spremljamo tudi po končanem študiju, tesno sodelujemo s podjetji in omogočamo prakso in razvojno delo že v času študija." je povedala Jasna Dominko Baloh, direktorica Visoke poslovne šole Doba Maribor.

Začetki šolanja so v vsakem primeru težki.
Visoka izobrazba je zato zelo priporočljiva in dobrodošla, saj je na podlagi teoretičnih osnov lažje graditi praktične primere. Visoka izobrazba nam pomaga prav tako pri uveljavljanju na poslovnem trgu. Ne predstavlja pa zagotovila, da je vsak visoko izobražen človek tudi avtomatično dober ali celo odličen vodja in direktor podjetja. Iz tega pa lahko razberemo, da resnično nikoli ni prepozno za nadaljnjo šolanje in kot je rekel naš sogovornik Rudi Tavčar iz podjetja Mirabi - Zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje: "Vsak dan je pravi dan da začneš. Današnji dan je prvi dan preostanka vašega življenja. Torej če imate motiv, kar na pot!".

"Vsak dan je pravi dan da začneš. Današnji dan je prvi dan preostanka vašega življenja. Torej če imate motiv, kar na pot!"

Komentarji