Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Poklici prihodnosti

Objavljeno: 01.09.2006

Odločitev o smeri študija bi - poleg osebnih želja posameznika - morala temeljiti na oceni zaposlitvenih možnosti, ki jih bo imel, ko pridobi naziv diplomiranca. Res je sicer, da se sposoben posameznik znajde v vsaki situaciji, a zakaj svojih zaposlitvenih možnosti ne bi izboljšali že na samem začetku? Na podlagi mnenj slovenskih kadrovskih menedžerjev, kadrovskih strokovnjakov iz zaposlitvenih agencij, svetovnih zaposlitvenih trendov in s strani države opredeljenih deficitarnih profilov smo sestavili seznam poklicev in delovnih mest, ki pri nas veljajo za najperspektivnejše. To seveda ne pomeni, da vsi ostali ne ponujajo priložnosti za dober zaslužek ali strokovni razvoj, zato naj seznam služi le kot osnovno vodilo pri odločanju o študiji in karieri - vsi navedeni poklici niti niso za začetnike in zahtevajo predhodne izkušnje. Ne glede na izbrano smer pa je gotovo sledeče: poleg specifičnih strokovnih boste neizogibno potrebovali še trženjska in podjetniška znanja. Sicer ne boste mogli prodati niti sebe, niti izdelkov ali storitev, pri nastajanju katerih boste sodelovali.

OSEBNI FINANČNI SVETOVALEC, FINANČNI ANALITIK

Kaj počne: Osebni finančni svetovalec svetuje posameznikom glede osebne naložbene strategije, ki zadovoljuje njihove lastne potrebe ter sodeluje pri pripravi premoženjskega načrta. Poznati mora lokalni in mednarodni trg vrednostnih papirjev in druge naložbene možnosti, ponudbo zavarovalnic (nekateri prodajajo tudi zavarovalne storitve), pa tudi dogajanje na nepremičninskem trgu. Njegovo delo brez analize številnih naložbenih možnosti ni mogoče.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Struktura prebivalstva se stara, vse več dobro situiranih starejših ugotavlja, da bodo od pokojnine bolj slabo živeli in da morajo za stara leta imeti >zlato< rezervo. Poleg tega se vse več mlajših odloča za fleksibilnejše oblike zaposlovanja, zaradi česar imajo presežek denarja, ki bi ga sicer v obliki prispevkov plačali državi. Oboji v poplavi naložbenih možnosti cenijo in plačajo dober nasvet. Zaposlitvene možnosti so predvsem v večjih finančnih družbah in bankah.

Pričakovana plača: Posameznik praviloma postane osebni finančni svetovalec šele po pridobljenih začetnih izkušnjah na področju vrednostnih papirjev in naložb, pogosto po tem, ko dela kot borzni posrednik, ni pa to nujno. Na podlagi predhodnih izkušenj in delovne dobe lahko na začetku pričakuje neto plačo, opredeljeno z gospodarsko kolektivno pogodbo, ki je delno odvisna tudi od uspešnosti naložb. Sčasoma običajno sklenejo individualno pogodbo.
Smeri študija: ekonomija, poslovne šole.

Profil posameznika

Ime: Blaž Angel
Naziv: finančni analitik
Podjetje: Poteza
Kaj pravi o svojem delu: "V grobem gre za strokovno vedeževanje. Načinov, kako se to dela, je nešteto. V končni fazi dobimo izbrane naložbe, rangirane po ocenjenem donosu in tveganju. Na drugi strani so stranke, katerih potrebe je potrebno ugotoviti in uskladiti s primernimi naložbami. Ta panoga je pri nas zelo mlada, zato redko najdemo upravljavca z več kot desetimi leti izkušenj. Poleg tega mnogi to delovno mesto obravnavajo kot nekakšno prehodno fazo v karieri, med katero se sicer pridobi veliko izkušenj, vendar jo večina zaradi hitrega tempa in relativno nizke plače v primerjavi z menedžerskimi mesti želi čim prej preiti. Nasprotno pa v tujini niso redki niti upravljavci s tridesetletnimi izkušnjami."

KEMIK, BIOKEMIK, BIOMEDICINEC

Kaj počne: Paleta možnih zaposlitev tega poklicnega profila je nadvse široka, zajema pa najperspektivnejše in najhitreje razvijajoče se panoge, v prvi vrsti farmacevtsko, kemijsko in živilsko. Zaposlitvene možnosti se kažejo v vseh podjetjih, ki uporabljajo moderne biotehnološke postopke, pri razvoju zdravil in izboljšavah obdelave živil, v raziskovalno-razvojnih enotah in kontrolnih laboratorijih omenjenih industrij, v razvojnih oddelkih kliničnih laboratorijev, znanstveno-raziskovalnih institucijah, pa tudi državnih službah zdravstvenega in tržnega nadzora.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Podjetja v omenjenih panogah so lahko konkurenčna le ob nenehnih inovacijah, zaradi česar potrebujejo na tem področju usposobljen kader. Slovenski strokovnjaki pričakujejo povečanje vlaganj v raziskave in razvoj, predvsem v gospodarstvu, kjer so podjetja iz omenjenih panog že tako ali tako med uspešnejšimi.

Pričakovana plača: Odvisna je od delovnega mesta. V državnih službah in na raziskovalnih institucijah je zaradi nefleksibilne plačne politike in državnega sofinanciranja manj manevrskega prostora za napredovanje in povišice, iznajdljivejši raziskovalci pa lahko s sodelovanjem pri projektih zaslužijo še vsaj dve dodatni plači mesečno.
Smeri študija: kemija, biokemija, kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, biomedicina.

SOFTVERSKI PROGRAMER

Kaj počne: Očitno programira, in to v več programskih jezikih. Poleg tega pomaga podjetjem integrirati in uporabljati nove tehnologije - zato je povpraševanje praviloma večje po tistih z občutkom za delo z ljudmi, v nasprotju z individualisti, ki delo pretežno opravijo ponoči in svojega programa ne znajo razložiti navadnim smrtnikom.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Že sedaj zaradi pomanjkanja domača podjetja kadre novačijo med samim študijem, in to ne le najboljših. Če ste predani in pripravljeni na dolge ure izpopolnjevanja, se lahko odlično prodate.

Pričakovana plača: Načeloma gre za zelo dobro plačano službo, vendar ne v vseh primerih. Podružnice velikih multinacionalk prvih nekaj let zaposlujejo nadebudneže, ki jih glede na opravljeno delo premalo (med 150 in 200 tisoč neto) plačajo v zameno za referenco. Zato je bolj smiselno iskati službo v manjših specializiranih podjetjih, ki pogosto plačujejo na uro, ta znaša tudi štiri in več tisoč tolarjev neto. Če imate podjetniško žilico, je lastno podjetje morda najdonosnejša izbira. Zaslužki na projekt se namreč merijo v milijonih.

Smeri študija: računalništvo, informatika, strojništvo, elektrotehnika (samo študij v nobenem primeru ni dovolj, če nimate programerskih izkušenj).

Profil posameznika

Ime: Andrej Indihar
Naziv: programer
Podjetje: Dasof
Kaj pravi o svojem delu: "Ustreza mi, da delam v manjšem podjetju, ki ustvarja specializirane programe za vnaprej znane naročnike. Poleg samega programiranja moje delovne naloge obsegajo tudi komunikacijo s strankami, reševanje nastalih problemov, integracijo novih programov v obstoječe sisteme in vzdrževanje le-teh. Osebni stik je kljub vsemu napredku tehnologije in razširitvi uporabe elektronske pošte še vedno najboljši, zato redno obiskujem sedeže naročnikov, ki so tudi v tujini.

FARMACEVT

Kaj počne: Priložnosti za zaposlitev farmacevta se kažejo v pri nas precej razviti farmacevtski industriji, vendar ne le pri razvoju zdravil v velikih podjetjih, temveč tudi v manjših, inovativnih podjetjih na tem področju, ki pogosto črpajo sredstva iz evropskih razvojnih skladov. Alternativa je delo v javnih in zasebnih lekarnah, regulatornih in kontrolnih organizacijah in registraciji zdravil. Še posebej veliko je povpraševanje po tržnikih s farmacevtsko izobrazbo.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Farmacija predstavlja eno od nahitreje razvijajočih se področij znanja in poslovanja, v zadnjih nekaj desetletjih pa dosega nesluten razvoj na področju razvoja novih zdravil in tehnologij. S širitvijo globalizacije in težnje k splošnemu napredka se bo ta trend nadaljeval, kar je razlog, da je to pri nas eden od deficitarnih poklicev.

Pričakovana plača: Povprečna plača pri delu v lekarni znaša med 200 in 300 tisoč SIT, odvisno od delovne dobe in položaja; tisti, ki so zaposleni kot tržniki ali promotorji zdravil, pa so plačani tudi po učinku, zato predlagamo, da preberete tudi o profilu prodajnikov in prodajnih menedžerjev.

Smer študija: farmacija.

SISTEMSKI ADMINISTRATOR, SISTEMSKI ANALITIK

Kaj počne: Administrator skrbi za to, da informacijski sistem podjetja deluje s čim manj težavami. Ob uvedbi nove tehnologije v poslovne procese je obstoječi sistem pogosto potrebno nagraditi ali pa ga v celoti zamenjati. Preučitev situacije in odločitev o spremembah je delo sistemskega analitika.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Ker nobeno podjetje ne bo odvrglo računalnikov in bodo vsa, ki nameravajo preživeti, te prej ali slej morala nadgraditi, nato pa redno vzdrževati.

Pričakovana plača: Praviloma je nižja kot pri programerjih, a je tudi delo samo manj zahtevno.

Smeri študija: računalništvo, informatika, strojništvo.

GRADBENI INŽENIR, GEODET

Kaj počne: Večina diplomiranih gradbenih inženirjev se zaposli v gradbenih in projektivnih podjetjih, precej pa jih dela v drugih gospodarskih panogah na področju investicij. Geodeti se zaposlujejo v geodetskih podjetjih, v projektivnih in planerskih organizacijah, gradbenih in komunalnih podjetjih. Oboji lahko najdejo službo v številnih državnih in občinskih ustanovah. V zadnjem času se po besedah dekana Gradbene fakultete oboji pogosto odločajo za samostojno podjetje, za kar je pri nas še veliko možnosti.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Če bo Slovenija želela slediti evropskemu tempu razvoja, bo morala dopolniti obstoječo infrastrukturo in povečati število stanovanjskih objektov, na novo zgraditi ali prilagoditi stare industrijske objekte novim tehnologijam ter vse to vzdrževati; to je deficitarni poklic tudi po ocenah ministrstva za delo. Že bežen pogled na nepremičninski trg jasno kaže na možnosti zaslužka.

Pričakovana plača: Na samem začetku je plača praviloma nižja (okoli 150 tisoč SIT neto), saj je doba uvajanja precej dolga, nato pa raste glede na uspešnost in delovno dobo.
Smeri študija: gradbeništvo, geodezija.

Profil posameznika

Ime: Borut Donko
Naziv: direktor
Podjetje: lastno geodetsko podjetje Geomatik
Kaj pravi o svojem delu: " Na fakulteti pridobiš le osnovno znanje, večino uporabnega se naučiš šele v praksi. Ko enkrat pridobiš dovolj izkušenj, lahko začneš delati samostojno; če imaš občutek za posle, pa se splača odpreti lastno podjetje. Dnevno si v stiku z naročniki, veliko je terenskega dela, ki se ga potem nadgrajuje z obdelavo podatkov v pisarni. Delo je dinamično in se včasih zavleče pozno v večer, zato nikakor ni za tiste, ki bi radi vsak dan ob petih odšli domov iz pisarne."

ZDRAVNIK, ZOBOZDRAVNIK

Kaj počne: Poleg klasičnega dela v ambulanti, bolnišnici, zdravilišču, zavodu za zdravstveno zavarovanje ali kateri drugi državni ustanovi se zdravniki zaposlujejo v večjih podjetjih kot strokovnjaki za varnost pri delu, veliko pa je povpraševanje po posameznikih, ki so pripravljeni delati kot predstavniki proizvajalcev zdravil in zdravstvenih pripomočkov. Lahko postanejo tudi menedžerji zdravstvenih ustanov.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Vse starejša struktura prebivalstva potrebuje vse več zdravstvene oskrbe, zaradi neučinkovitega javnega zdravstvenega sistema pa narašča tudi povpraševanje po privatnih (dragih) zdravstvenih storitvah, zato že zaposleni zdravniki pogosto honorarno delajo v privatnih zdravstvenih centrih, če seveda niso njihovi lastniki.

Pričakovana plača: Zdravniške plače so odvisne od dežurstev in odgovornosti, začnejo se pri 350 tisoč SIT, brez dodatkov. Pri privatnem poslu je lahko zaslužek bistveno višji.

Smeri študija: medicina, stomatologija.

MEDICINSKA SESTRA IN DRUGI POKLICI ZDRAVSTVENE OSKRBE

Kaj počne: Opis dela najbrž ni potreben, v to kategorijo deficitarnih kadrov pa poleg medicinskih sester spadajo tudi babice.
Zakaj je to poklic prihodnosti: Tega kadra primanjkuje, iz enakih razlogov kot pri zdravnikih pa narašča potreba po privatnih zdravniških storitvah, pri katerih zdravniki potrebujejo tudi pomožno osebje. Povečuje se tudi povpraševanje po negovalnih storitvah na domu za ostarele in hendikepirane.

Pričakovana plača: Delo v osnovi ne spada med boljše plačano, saj se plače začnejo pri 130 tisoč SIT, zvišujejo pa se z delovno dobo, delom v izmeni, dežurstvi ipd.

Smer študija: po končani srednji zdravstveni šoli in pripravništvu je potrebno opraviti strokovni izpit, možen je specializiran študij na visoki šoli za zdravstvo.

PRODAJNIK, PRODAJNI MENEDŽER

Kaj počne: Prvenstveno prodaja izdelke in storitve, v resnici pa zadovoljuje potrebe ključnih kupcev. Prodajni menedžerji organizirajo prodajni tim, prodajna območja, določajo cilje, načrtujejo sistem nagrajevanja in nadzorujejo izvedbo. V bolj zavednih podjetjih redno sodelujejo z razvojnim oddelkom.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Čeprav so pred leti mnogi zatrjevali, da je prihodnost prodaje v internetu, se je izkazalo, da ni tako. Podjetja res ne potrebujejo prodajalcev, ki bodo informirali potencialne kupce o lastnostih proizvodov, saj so te le klik stran, potrebujejo pa dobre tržnike, ki bodo znali upravljati s ključnimi kupci. Potrebujejo tudi menedžerje, ki jih bodo znali organizirati in motivirati.

Pričakovana plača: Večinoma je sestavljena iz nižjega fiksnega plačila in precejšnjega variabilnega dela, ki ponekod znaša tudi sedemdeset odstotkov končne plače, ki se pri navadnih komercialistih začne pri 160 tisoč SIT, konča pa na ravni dosežene prodaje.

Smeri študija: primarno ekonomija, poslovne šole, podjetništvo, menedžment, komunikologija, organizacija, sicer pa katera koli smer študija, ki jo nadgradite s trženjskimi znanji in izkušnjami.

Profil posameznika

Ime: Andrej Kačič
Naziv: vodja prodajnega tima, projektni vodja
Podjetje: CMT (v lasti imajo blagovni znamki Mondial in Collegium)
Kaj pravi o svojem delu: "Delo, ki ga opravljam, me veseli iz več razlogov. Eden od teh je delo z mladimi, ki so še popolnoma neobremenjeni z vsakdanjimi problemi, zaradi česar so polni energije in svežih idej. Delo je zelo kreativno, ker mladi želijo vedno nekaj novega, drugačnega, česar ostali nimajo, in ravno to nas prisili biti kreativen pri ustvarjanju takšnih storitev, ki bodo zadovoljile njihove potrebe. Seveda pa je zame zelo stimulativna rast podjetja, kar pomeni tudi osebno rast ter možnost vodenja ekipe, za katero veš, da ji s predlogi pomagaš k skupnemu cilju.<

PREVAJALEC

Kaj počne: Prevaja tekste, pomaga pri stikih s tujimi poslovnimi partnerji, tolmači na poslovnih sestankih in kongresih. Pri tem ne gre le za pogovorni jezik, ampak tudi za strokovne tekste, navodila za uporabo proizvodov, tehnologij in sistemov ter podobnega. Prednjačijo prevajalci, ki obvladajo jezike, ki niso pogosta izbira študentov, recimo kitajskega. Delo je v mnogih primerih povezano s potovanji, mnogi se preživljajo kot samostojni podjetniki, redno pa jih zaposlujejo večja mednarodna podjetja.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Mnoga slovenska podjetja se širijo na tuje trge, Bližnji in Daljni vzhod, Rusijo, Južno Ameriko. Pri tem neizogibno potrebujejo kader, ki zna nemoteno komunicirati s poslovnimi partnerji. Odkar smo vstopili v Evropsko unijo, je poleg tega veliko povpraševanje po uradnih prevajalcih, ki so pripravljeni delati na kateri od birokratskih institucij EU, pričakovati pa je, da bo tako še naslednjih nekaj let.

Pričakovana plača: Na institucijah EU je razmeroma visoka, od 3000 evrov naprej, je pa potrebno upoštevati višje življenjske stroške, saj se je večinoma potrebno preseliti. Sicer samostojni prevajalci računajo med 5 in 15 tisoč tolarji na stran oziroma se dogovorijo glede na obseg projekta.

Smeri študija: vsi jeziki (čim bolj eksotični, tem manj konkurence), prevajalstvo.

ORGANIZATOR DOGODKOV

Kaj počne: Poskrbi za idejno zasnovo, organizacijo in celotno izvedbo poslovnega ali drugega dogodka, pri čemer je pogosto poudarek na promociji podjetja, posameznika ali blagovne znamke ter pridobivanju publicitete. Pomembni so tudi najmanjši detajli, ki se odražajo tako v dovršeni tehniki kot v scenariju, scenografiji in ostalih organizacijskih dejavnostih, kot so vabila, animacija, sestavljanje seznama povabljenih, določanje ciljne skupine, odnosi z mediji.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Tako imenovani >happeningi< so pri podjetjih vse pogostejši, stvar prestiža (ali pomanjkanja ustreznih resursov znotraj podjetja) pa je najeti priznanega organizatorja, ki zna iz navadnega dogodka narediti atrakcijo. Slovenska podjetja so se začela zavedati, da je komuniciranje z javnostmi in ustvarjanje prepoznavne blagovne znamke povezano tudi z organizacijo dogodkov.

Pričakovana plača: Največkrat gre za samostojne podjetnike oziroma organizatorje, ki organizacijo dogodka zaračunavajo glede na velikost, materialne stroške in svoj ugled, zato je zaslužek na projekt zelo različen.

Smeri študija: organizacija, komunikologija, poslovne šole, ekonomija, menedžment, oblikovanje, odnosi z javnostmi, kulturologija.

Profil posameznika

Ime: Maja Ferme
Naziv: kreativni direktor
Podjetje: lastno podjetje Studio MF
Kaj pravi o svojem delu: "Skupaj z ekipo strokovnjakov z različnih področij se ukvarjamo predvsem z organizacijo modnih revij in podobnih dogodkov za največja tekstilna podjetja. Poskrbimo za vse podrobnosti, ki so ključne za gladko izvedbo. Upoštevamo trende v nenehno spreminjajočem se okolju, ki jih vnesemo v dogodek, kar nam omogoča narediti tematsko odmevno prireditev, ki zadovolji še tako zahteven okus. Poleg tega organiziramo tudi izobraževalne delavnice o poslovnem oblačenju."

VODJA ADMINISTRACIJE

Kaj počne: Pripravlja finančna in računovodska poročila ter podatke za finančni kontroling in načrtovanje, spremlja zakonodajo, vodi evidence o naročilih in odpravah, načrtuje finančne tokove za zagotavljanje likvidnosti podjetja. Skratka, je računovodja, finančnik in klasični administrator v enem, ki je blizu vodilnega tima in redno komunicira z najvišjim vodstvom.

Zakaj je to poklic prihodnosti: V Sloveniji nikakor ne primanjkuje diplomiranih ekonomistov, prav tako ne kadra v računovodskih in finančnih službah. Vendar pa so redki sposobni suvereno in samostojno pokrivati finančno računovodsko področje.

Pričakovana plača: Izhodišče je po ocenah kadrovskih strokovnjakov pri 190 tisoč SIT, raste pa dvisno od velikosti podjetja, izkušenj in ravni odgovornosti.

Smer študija: ekonomija.

>COPYWRITER<

Kaj počne: Ustvarja televizijske in radijske scenarije za oglase, piše različne tekste in slogane, adaptira tuje oglase za domače tržišče in izbira kompozicijo tiskanih oglasov. Delo pogosto poteka v kreativnem timu.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Oglaševalski trg je sicer odvisen od stanja gospodarstva, a večjih pretresov v negativni smeri ni pričakovati. Priložnosti se kažejo predvsem v prenosu slovenskega znanja in izkušenj na trge bivše skupne države, ki so na tem področju precej manj razviti.

Pričakovana plača: Plača je odvisna od oglaševalske agencije, začne se nekje med 150 in 200 tisoč SIT, zvišuje pa glede na uspeh, izkušnje ter nagrade na oglaševalskih festivalih. Najboljši kreativci dobivajo ponudbe, vredne več kot milijon tolarjev mesečno.

Smeri študija: komunikologija, ekonomija (trženje), oblikovanje.

Profil posameznika

Ime: Barbara Brodnik
Naziv: >copywriter<
Podjetje: Agencija Mayer McCann
Kaj pravi o svojem delu: "Kreativno delo, za katerega mora človek imeti glavo, polno idej. Dinamično in zanimivo, predvsem pa nikoli dolgočasno. Vedno novi oglasi poskrbijo, da noben delovni dan ni povsem enak prejšnjemu. Delovni čas je le redko omejen na osem ur, saj se delo konča šele takrat, ko v glavi najdeš pravo idejo."

STROJNI INŽENIR

Kaj počne: Diplomirani strojniki se lahko zaposlijo v podjetjih, kjer razvijajo in konstruirajo nove izdelke, testirajo materiale in konstrukcije, vzdržujejo stroje in naprave, uvajajo in vzdržujejo informacijske in računalniške dejavnosti ter imajo potrebo po organiziranju proizvodnega procesa.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Posebno veliko povpraševanje je po strojnikih s trženjskimi znanji, saj mnoga podjetja proizvajajo izdelke z ogromnim potencialnim trgom, ki ga ne znajo izkoristiti. Že tako deficitaren kader je po besedah kadrovskih strokovnjakov še več vreden, če konča podiplomski študij iz trženja, menedžmenta, poslovodenja, organizacije ali katere druge ekonomske usmeritve.

Pričakovana plača: Ob ustrezni kombinaciji strojnih in trženjskih znanj krepko nad 200 tisočaki, ob napredovanju v vodje proizvodnje, razvoja ali kakovosti pa se številka dodatno zvišuje.

Smer študija: strojništvo.

MENEDŽERSKI SVETOVALEC

Kaj počne: Za to delo se uporabljajo različni izrazi, katerih skupni imenovalec je svetovanje: za strateški marketing, za učinkovitost poslovanja, za izboljšanje poslovnih procesov, za ravnanje s človeškimi viri. Da ga lahko posameznik opravlja, seveda potrebuje izkušnje - ne more svetovati, če prej ni delal v praksi in nima stika z najnovejšimi trendi na področju menedžmenta, trženja oziroma drugega področja, za katerega je specializiran. Veliko svetovalcev (v svetovnem merilu okoli tretjina) je lastnikov svojih podjetij.

Zakaj je to poklic prihodnosti: Na tem področju je precej konkurence, vendar so redki svetovalci resnično cenjeni in odlično plačani - ti se izkažejo v praksi, ta pa kaže na vedno večjo potrebo po izboljševanju konkurenčnosti slovenskih podjetij, kar brez ustrezne strokovne pomoči ne bo možno.

Pričakovana plača: Znano je, da je samostojni svetovalec tako dober, kot se dobro proda, cena pa samo narašča z vsako novo referenco. Svetovalci v večjih svetovalnih družbah, tudi tujih podružnicah, so slabše plačani in zanje velja podobno kot za programerje.

Smeri študija: menedžment, ekonomija, kadrovski menedžment, organizacija dela, sociologija, psihologija, komunikologija (pogosto je neuradna zahteva magisterij).

Profil posameznika

Ime: mag. Amadea Dobovišek
Naziv: direktorica
Podjetje: lastno podjetje Publi Una, svetovalno podjetje za strateški marketing
Kaj pravi o svojem delu:"Ker se pritiski kupcev in dobaviteljev stopnjujejo, konkurentov pa je vsak dan več, se podjetja pogosteje sprašujejo o ustreznosti svoje tržne pozicije. Zasičenost trgov sili podjetja k uvajanju takšnih strateških sprememb, ki bi izdelke ali storitve v očeh kupcev pomagale narediti privlačnejše od konkurenčnih. Če si hoče podjetje pridobiti, ohraniti ali celo povečati tržne deleže, mora kupcu zagotoviti vrednost, ki si jo le-ta želi. Zato se mora podjetje naučiti videti skozi njihove oči, kar je težje, kot se zdi na prvi pogled. Strokovno znanje, ki je potrebno za soočanje s takšnimi tržnimi razmerami, sem si začela pridobivati že pred leti na mednarodnih šolah, institucijah v tujini ter pri sodelovanju s priznanimi tujimi svetovalci in profesorji. Moje poslanstvo je, da to znanje prenašam v podjetja, ki so dovolj fleksibilna in se zavedajo, da brez transformacije na področju trženja dolgoročno ne bodo dovolj učinkovita in uspešna."

Komentarji