Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Administracija NetWare 6.x - nadaljevalni (3042)

UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana


UNISTAR LC d.o.o., Ljubljana
990,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
Po dogovoru
40 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Tema tečaja:

NetWare 6 - tečaj 3004  seznanja tečajnika z osnovnimi znanji o implemetaciji NetWare 6 z uporabo NetWare 6 orodji.

Ciljni slušatelji:

Upravitelji omrežij NetWare 6.x

Zaželjeno predznanje:

Poznavanje osnovne administracije NetWare 6.x strežnikov in namiznih operacijskih sistemov.

Uporaba pridobljenega znanja:

Po končanem tečaju lahko tečajniki učinkoviteje nadzirajo sisteme z NetWare 6 strežniki, odpravljajo napake, optimizirajo njihovo delovanje glede na specifičnosti svojih omrežij in implementirajo spletne servise.

Vsebina tečaja:

Sistematičnost v procesu ugotavljanja in odpravljanja napak, uporaba orodij

  • Nadzor in optimizacija odjemalcev
  • TCPIP servisi: DHCP, NAT, DNS, SLP, migracija iz IPX v TCPIP okolje
  • Nadzor in optimizacija NetWare 6 strežnikov
  • Certificate Server
  • Optimizacija performanc eDirectory
  • Uporaba iMonitor za nadzor eDirectory
  • Novell Licensing Services
  • Konfiguriranje in nadzor NSS datotečnega sistema
  • Implementacija spletnih servisov
  • Instalacija, nadgraditev in migracija na NetWare 6
Trajanje tečaja:

5 dni

Cena tečaja:


990 EUR + DDV  (vključuje udeležbo na tečaju, originalno Novellovo literaturo, kosila, osvežilne napitke IN ENKRATNO OPRAVLJANJE IZPITA PO TEČAJU)

Komentarji