Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

75-urni tečaj angleškega jezika za pravnike - kombiniran tečaj 50 + 25

Veris - jezikovni studio


Veris - jezikovni studio
562,00 € 562,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
Po dogovoru
75 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Tečaj angleškega jezika za pravnike - kombiniran tečaj 50 ur splošni jezik + 25 ur poslovni jezik z naravnim govorcem
Vsebina tečaja
Zaradi globalnega širjenja anglo-ameriških pravnih podjetij je angleščina v zadnjem času lingua franca mednarodne pravne prakse v javni upravi, odvetništvu, gospodarstvu itd. Slovenija je članica NATA, EU in številnih mednarodnih organizacij, v katerih je znanje angleškega jezika izjemno pomembno. Vsebina tečaja je zasnovana kot odgovor na potrebe pravnikov, odvetnikov, notarjev, pravnih referentov, svetovalcev in pravnih tajnic.
Tečaj pokriva različna področja stroke in raznovrstne komunikacijske ravni. Ker je pravo izredno razvejana stroka, bodo vsebine izbrane iz različnih pravnih panog - ustavnega prava, upravnega prava, družinskega prava, kazenskega prava, delovnega prava, gospodarskega prava idr. Posebno pozornost tečaj posveča besedilom iz evropskega prava (listine, izdane pri matičnih uradih, oporoka, pooblastila, različne vrste pogodb, mednarodni sporazumi, posamezni členi ustave in zakonov).

Cilji tečaja

Cilj tečaja je osvojiti najpogostejše stavčne strukture angleškega jezika prava, ki so nujne za aktivno sodelovati pri ustni in pisni službeni komunikaciji v različnih situacijah, značilnih za pravno prakso. Tečajniki boste spoznali in osvojili angleško pravno terminologijo, predvsem pa besedne zveze, pogoste povezovalce besedil, in se naučili vse za pravilno uporabo le-teh v praksi. Izpopolnjevali se boste na podlagi avtentičnih pravnih besedil iz angleške pravne prakse. Razumeli boste specifiko pravnega delovanja v EU. Predvsem pa se boste naučili učinkovito in neproblematično izražati se na strokovnem/službenem področju v angleščini.

Profesor in metode učenja
V skupini je največ 6 udeležencev, poleg učbenikov in knjig Oxford University Press uporabljamo lastno gradivo, ki smo ga sestavili na podlagi potreb  naših tečajnikov.

Tečaj vodi fakultetni lektor za angleščino (diplomirani profesor), ki ima dolgoletne izkušnje s poučevanjem jezika stroke. Ker se ukvarja s prevajanjem pravnih besedil in zelo dobro pozna pravno prakso, bo kos vsem predlogom in željam po znanju za vsakodnevno rabo angleškega jezika v pravni pisarni. Profesor za doseganje napredovanja tečajnikov uporablja tako avdiovizualna sredstva, kakor tudi Power Point, internet, sodobne e-pripomočke idr. Ker učenje ponavadi poteka strnjeno ali pa po napornem delavniku, uporablja profesor najsodobnejše didaktične metode, ki pripomorejo k boljšemu pomnjenju in večji koncentraciji tečajnikov. Ogrodje poučevanja pravne angleščine je klasično, tečajniki se boste učili s pomočjo zanimivega pripravljenega gradiva. Vsa pravila pravniške komunikacije in za to potrebna slovnica so razložene na pregleden in sistematičen način, pri čemer boste prejeli dovolj vaj za piljenje znanja doma. Po končanem tečaju vas še en mesec spremljamo, če potrebujete še kakšen nasvet oz. se počutite negotovi na pravniškem področju rabe angleškega jezika.

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen pravnikom in odvetnikom, ki delate v pravni službi, v bankah ali finančnih inštitucijah, v industriji ali vladi. Tečaja se udeležujejo tudi pravne tajnice, pravni referenti, strokovni sodelavci in svetovalci.

Na tečaj se lahko vpišete samo tečajniki s poznavanjem pravne terminologije in z vsaj 1 letom izkušenj na področju pravne prakse. Pogoj za udeležbo na tečaju je tudi znanje angleščine na stopnji B2.

Kje in kdaj poteka tečaj
Vpišete se lahko najkasneje en teden pred začetkom tečaja. Za študente in upokojence velja 15-odstotni popust na vse tečaje.


Izbirate lahko med tečajem, ki poteka:
.    na sedežu podjetja Veris d.o.o. 2 x tedensko po 3 šolske ure v popoldanskem in večernem času
.    v vašem podjetju v službenem času ali kasneje

Potrdilo
Ob koncu tečaja tečajnik opravlja ustni in pisni del izpita, na podlagi katerega pridobi potrdilo o udeležbi na Tečaju angleškega jezika za pravnike. Po tem tečaju lahko opravljate mednarodni izpit iz angleškega jezika za pravnike.

Komentarji