Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

40-urni jezikovni tečaji ŠPANŠČINE za zaključene skupine / podjetja

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
1.200,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
40 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

 Ker želimo udeležencem zagotoviti najvišji kakovostni nivo postrežbe znanja, smo se pri tujih jezikih specializirali izključno v izvedbo tečajev za znanega naročnika. Pretežno to pomeni izobraževanje podjetij/organizacij in njihovih zaposlenih skozi majhne skupine po naročilu, oz. individualni pouk za tiste posameznike, ki želijo najvišji nivo postrežbe znanja.


Pri poučevanju tujih jezikov smo vedno ciljno usmerjeni! To nam v veliki meri omogoča barvit spekter naše izobraževalne dejavnosti, saj delujemo na veliko širšem izobraževalnem področju kot je jezikovno izobraževanje (seminarji, retorika, motivacijsko-komunikacijski treningi, NLP,.), zato smo sposobni naročniku ponuditi točno tisto znanje, ki ga njegovi zaposleni pri delu potrebujejo.

Vsi naši tečaji tujih jezikov splošnega in poslovnega jezika ter Slovenščine za tujce so verificirani s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Vsi naši tečaji so usklajeni z evropskimi standardi ter Evropsko priporočilno lestvico, ki jo je sprejel Svet Evrope in je tako postala uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji.

INDIVIDUALNI POUK - Dovolj dober le za najzahtevnejše

Indiviualni pouk je najgibljivejša oblika jezikovnega izobraževanja, primerna za ljudi, ki se zaradi svojih obveznosti težko prilagajajo fiksnim urnikom skupinskih tečajev, po drugi strani pa želijo intenzivno delo in kar se da optimalno izrabo časa.

Pred pričetkom izobraževanja udeleženec in učitelj izdelata temeljit učni načrt in se dogovorita za okvirni urnik obiskov in vsebino, ki jo udeleženec želi obdelati. Glede na učne cilje udeleženca se določi predvideno število ur tečaja, ki pa ga je moč tudi sproti prilagajati in spreminati.

Individualni pouk pomeni garancijo za uspeh, saj učenje vedno "napišemo udeležencu na kožo" in pri tem uporabimo tehnike, ki so posamezniku in njegovemu tipu učenja najbližje.

Individualni pouk prilagajamo udeležencu tako časovno kot vsebinsko in lahko poteka po kateremkoli programu ali zahtevnostni stopnji.
---
Individualni pouk je na voljo tudi samoplačnikom.

VSEBINA IN ZAHTEVNOST PO MERI - Tečaji splošnega ali poslovnega jezika

V naši jezikovni šoli je ustaljena praksa, da vse udeležence najprej testiramo (razen seveda v primeru, ko gre za začetno stopnjo). To počnemo zato, da je podajanje snovi na tečaju kar se da kvalitetno in popolnoma skladno s predznanjem vsakega posameznika.

Brezplačno uvrstitveno testiranje lahko poteka elektronsko ali preko navadne pošte. Na željo udeleženca lahko pisni del testa nadgradimo še z osebnim intervjujem, ki se lahko opravi tudi preko telefona.

Poleg splošnega in poslovnega jezika imamo v ponudbi tudi specializirane programe, ki vključujejo terminologijo, ki je prilagojena specifikam določene stroke (bančniki, gostinci, davčni uradniki, itd). Na željo naročnika lahko tovrstne programe še posebej prilagodimo ali na novo razvijemo.

GLOBALNO UČENJE

Globalno učenje je naša licenčna metoda poučevanja tujih jezikov. Prakticiramo jo pri izvedbi intenzivnih 40-urnih tečajev, ki običajno potekajo 4 zaporedne dni (navadno od četrtka do nedelje) po 10 pedagoških ur od 09.00 do 13.00 in od 15.00 do 19.00 (vmes je predviden odmor za kosilo). Seveda na željo naročnika lahko pripravimo tudi drugačen urnik obiskov (začnemo prej, skrajšamo odmor, tečaj izvedemo v dveh modulih 2+2, itd.)

Globalno učenje temelji na kombiniranju različnih metod in tehnik, kot so sugestopedija, miselni vzorci, mentalni trening, kvantno učenje in nevro-lingvistično programiranje.

S pomočjo metod razgovora, demonstracije, razlage in različnih dejavnosti s poudarkom na konverzaciji (igre vlog, veščine nastopanja in prezentiranja, komunikacijske igre, kreativno pisanje itd.) je udeleženec aktiven in v nenehnem stiku z jezikom. V ospredju je takojšnja uporaba jezika in takojšen prenos naučenega znanja v prakso.

POTEK, TERMINI IN CENA

Učenje običajno poteka v naših prostorih na Poljanski 95 v Ljubljani. V naših učilnicah gojimo prav posebno ambientalnost, ki je očarala še tako zahtevne učence. Gre za posebej izbrano opremo, materiale in barve, da je učenje kar se da prijetno in s tem učinkovito. Udeležence k doseganju dobrih učnih rezultatov spodbujamo še z majhnimi prijetnimi razvadami, kot so kava, čaj in pecivo.

Udeležencem je na voljo tudi literatura iz domače knjižnice, s pomočjo katere lahko utrjujejo svoje znanje v Središču za samostojno učenje, kjer imajo možnost brezplačno uporabljati tudi druga multimedijska gradiva in izpopolnjevati svoje znanje.

Vse tečaje lahko seveda organiziramo tudi v prostorih naročnika povsod po Sloveniji ali v tujini.

Razpisanih terminov za tečaje ni, saj vse tečaje pripravljamo izključno po naročilu in jih terminsko prikrojimo željam naročnika.

Cena za uro pouka splošnega jezika je pri individualnem/ individualiziranem pouku (1-3 udeleženci) 25,00 EUR, cena ure poslovnega jezika pa 27,50 EUR.

Pri skupinah (4-8 udeležencev) so cene sledeče: 30,00 EUR na uro za splošni jezik, oz. 33,00 EUR na uro za poslovni jezik.
---
Vse cene so brez DDV-ja. in veljajo za pedagoške ure.
V cene je všteto učbeniško gradivo za vse udeležence, potrdila o opravljenem tečaju, evalvacijsko poročilo o poteku tečaja za naročnika ter osnovna postrežba (če se izobraževanja izvaja v naših prostorih). 

Komentarji