Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Študija primera - Case Study

Glotta Nova d.o.o.


Glotta Nova d.o.o.
192,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Slovenija in tujina
Po dogovoru
20 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

 CILJI
 • Spoznati prednosti študije primera .
 • Spoznati lastnosti dobrega študijskega primera.
 • Vaditi korake za pripravo študije primera.
 • Znati kritično analizirati, dopolniti, spremeniti že pripravljen študijski primer.
 • Pripraviti lasten študijski primer na temelju gradiva in izobraževalnih ciljev.
 • Znati poiskati vire za pripravo lastnega študijskega primera.
VSEBINA

1. Teoretični uvod

 • Kaj je študija primera in njeno bistvo
 • Zgodovina študije primera
 • Učni cilji študije primera
 • Študija primera in ostale učne metode
 • Prednosti študije primera pred ostalimi učnimi metodami
 • Vrste študije primera
 • Viri za pripravo študije primera
 • Koraki za pripravo študije primera

2. Študija primera - lotimo se je!

 • Študija primera o študiju primera - kritična analiza že pripravljene študije primera
 • Priprava lastnega študijskega primera na temelju gradiva in izobraževalnih ciljev
 • Reševanje študije primera - izobraževalci kot udeleženci: se znamo vživeti vanje?

Komentarji