Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Šola sodobnega vodenja - ekspertni program

O. K. Consulting d.o.o.


O. K. Consulting d.o.o.
1.190,40 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Ljubljana
Po dogovoru
30 ur
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

Šola je namenjena vodjem, ki želijo nadgraditi veščine vodenja in posati "ekspertni vodje". Program vključuje transformacijsko vodenje sodelavcev, področje organizacijske kulture, vodenje projektnih timov, lobiranje, delovanje v kriznih situacijah.... To zaznamuje vsakdanjik vodij v podjetjih in ustanovah, ki delujejo v visoko konkurenčnih pogojih poslovanja.

Kako voditi zaposlene po sodobnih principih že vrsto let učimo vodje v večjih in manjših podjetjih. Med našimi poslovnimi partnerji so Krka, Mobitel, Adriatic, Trimo, TPV, Poteza, Maremico, Mobicom, Bolnišnica Golnik, Celjske lekarne, Kaufland, ....

Okvirna vsebina posameznih modulov šole:

1. modul: KAKO NAJ VODJA REAGIRA V KRIZNIH SITUACIJAH?

Krizne situacije se načeloma redko pojavijo na našem "jedilniku", in vendar jih dober menedžer in vodja morata znati reševati!
Kako reagirati v krizni situaciji? Kaj storiti, ko se vse oči obrnejo v nas? Ko zavlada panika in nam stvari uhajajo iz rok?
Krizne situacije sodijo med najbolj neprijetna doživetja. Ko je tveganje veliko, in ko vsaka napačna odločitev lahko pomeni katastrofo, moramo ohraniti trezno glavo in mirne živce, poleg tega pa pomiriti in voditi še druge ljudi. To je seveda izjemno zahtevna naloga.

Pri tem nam lahko pomagajo naslednja znanja:
- včasih se zgodi, da nek dogodek zaznamo kot krizno situacijo, čeprav to ni - kdaj torej resnično gre za krizno situacijo;
- preden se lotimo reševanja krizne situacije, jo moramo jasno razumeti in jo sprejeti;
- kako se odzvati na zelo razburjene sodelavce in kako jih voditi;
- tudi skrb zase je pri reševanju kriznih situacij izjemnega pomena;
- zakaj je ključno ohraniti ustrezno psihološko distanco;
- kateri so najbolj primerni načini komuniciranja v kriznih situacijah;
- ali v kriznih situacijah moramo biti ali ne smemo biti empatični;
- za uspešno reševanje krizne situacije potrebujemo usklajeno delovanje na dveh ravneh - na odnosni in na vsebinski ravni.

2. modul: LOBIRANJE

Mreženje in s tem povečevanje lastne socialne mreže je veščina uspešnih. Bodite eden od njih!
Lobiranje večkrat razumemo kot nekaj s področja sive ekonomije. A vendar je lobiranje kot vzpostavljanje socialne mreže zaupanja velikega pomena za doseganje poslovnega uspeha. Tako mreženje kot lobiranje sodita med zahtevno delo in zanju je potrebno obvladati ustrezne veščine. Kako se ju lotiti?

Predstavili vam bomo naslednje vsebine:
- o lobiranju obstaja veliko zablod - pomembno je poznati
realno sliko,
- katera so osnovna območja lobiranja,
- zakaj je ključno razvijanje čustvene in socialne inteligentnosti,
- kaj vse lahko z uspešnim lobiranjem pridobite,
- tudi lobiramo po korakih - spoznali bomo pet osnovnih korakov,
- z lobiranjem lahko uspešno rešujemo probleme,
- v lobiranju obstajajo tri oblike socialnih mrež,
- kako vzdržujemo in negujemo lobije,
- na katere pasti moramo paziti,
- lobiranje je nevarno zlorabljati - ozavestite, kje lobiranje meji na zlorabo,
- kakšen je pomen lobijev v sodobnem gospodarstvu.

3. modul: ORGANIZACIJSKA KULTURA KOT NAPOVEDNIK FINANČNEGA STANJA PODJETJA V PRIHODNOSTI

Kot je pokazala raziskava podjetja Crawford & Associates International dosegajo podjetja z moderno organizacijsko kulturo tudi preko 1000 % boljše finančne rezultate.
Organizacijska kultura še vedno velja za enega najbolj izmuzljivih pojmov, s katerimi se srečujemo v poslovnem svetu. Hkrati so strokovnjaki ugotovili, da povzroča tudi največ preglavic. Še posebej, ker je dokazano, da bistveno vpliva na učinkovitost pri delu ter dolgoročno uspešnost podjetja.

Iz vsebine delavnice:
- pojav organizacijske kulture - kaj je, od kod izvira in kje so vzvodi za njeno spreminjanje;
- težave slovenskih podjetji izvirajo iz velikih sprememb na trinajstih dimenzijah organizacijske kulture, spoznajte jih;
- analiza trinajstih dimenzij moderne organizacijske kulture v primerjavi s tradicionalno;
- organizacijska kultura kot pogoj za uspešnost podjetja;
- ali organizacijska kultura lahko odgovori na vprašanje motivacije zaposlenih;
- kako s pomočjo organizacijske kulture oblikovati ciljno usmerjena in inovativna okolja;
- motivacija zaposlenih in pripadnost podjetju - v čem je skrivnost;
- kako lahko vodja oblikuje ali sooblikuje organizacijsko kulturo svojega tima/oddelka ali celotnega podjetja.

4. modul: VODENJE PROJEKTNIH TIMOV - NOV IZZIV V VODENJU

Tradicionalni, uveljavljeni način vodenja za vodenje projektov ne zadošča več. Prestopite v moderno vodenje projektnih timov!
Danes v podjetjih čedalje več delamo projektno. Veliko aktivnosti je vezanih na zahtevne časovne omejitve in visoke standarde kakovosti, ki jih moramo doseči, večkrat s pomanjkljivimi resursi. Hkrati je vse več zahtev po dodani vrednosti, inovativnih rešitvah, zmanjšanju stroškov in porabe materialov ... Pri tem je potrebno upoštevati še različnost ljudi, s katerimi delamo in poskrbeti, da projektni tim kljub močnim pritiskom vztraja skupaj do zaključka izpeljave projekta.
Namesto tradicionalnega, uveljavljenega načina vodenja se vedno bolj uveljavlja timski način vodenja. To je zahtevna veščina, ki jo je potrebno osvojiti.

Z nami boste spoznali:
- kaj natančno pomeni, da se osnova timskega dela začne pri skupnem cilju,
- kakšne pogoje potrebujemo, da bo projektna skupina delovala timsko,
- kako uporabiti različnost ljudi v timu,
- skupno načrtovanje projekta, ki je ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta,
- nekaj učinkovitih pripomočkov za načrtovanje poteka projekta,
- kako pomembno je spremljanje izvajanja projekta ter ocena tveganj,
- kaj storiti, ko se nam zalomi,
- kako voditi tim skozi faze njegovega razvoja.

5. modul: KAKO VODITI SODELAVCE NA TRANSFORMACIJSKI NAČIN

Transformacijsko vodenje je pot do učinkovitejšega doseganja zastavljenih ciljev!
V zadnjih petnajstih letih se je v podjetjih spremenilo ogromno stvari, najbolj od vsega pa se spreminja način dela in vodenja sodelavcev. Zaradi poplave informacij, vse večje specializacije strok, visokih zahtev konkurenčnega trga, potreb po inovacijah in neprestanem uvajanju sprememb, je vodenje postalo naporno in večkrat tudi stresno delo.
Vodje se soočajo s čedalje več dela, krajšimi roki, večjimi odgovornostmi, višjimi zahtevami. Sledijo nadure, delo doma, delovni vikendi ... In poleg tega se sodelavci kdaj zdijo bolj v breme kot v pomoč.
Kako vse to preseči? V zadnjem času se je razvil novi način vodenja, ki so ga poimenovali transformacijsko vodenje.

Predstavili vam bomo:
- zakaj se način vodenja, ki smo ga vajeni, ne obnese več tako dobro,
- kakšno vodenje zahtevajo nove razmere na konkurenčno intenzivnem trgu,
- kaj razumemo pod pojmom "transformacijsko" vodenje,
- zakaj nam transformacijsko vodenje omogoča večjo učinkovitost,
- katere ključne predpostavke, pravila in vrednote transformacijskega vodenja moramo ozavestiti, če želimo voditi na transformacijski način,
- pri tem načinu vodenja je drugačen tudi način komunikacije: bolj kot odgovori so pomembna prava vprašanja,
- kako sodelavce navadimo na spremembe v vodenju.Predstavili bomo nekaj tehnik, s katerimi lahko sodelavce spodbudite k večjemu prevzemanju odgovornosti.

IZVAJALCI ŠOLE

Nikolaj Mejaš - po poklicu je univerzitetni diplomirani psiholog in je soustanovitelj ter direktor podjetja O.K. Consulting. Niko je strokovnjak na področju kadrovske selekcije, kadrovskega svetovanja, treninga prodajnih in vodstvenih veščin. Za njim je več kot petnajst let dela na področju usposabljanju, svetovanja, izobraževanja in treniranja na različnih področjih poslovne psihologije, največ iz vodenja in prodaje. Njegovo strokovno delo temelji na transakcijski analizi, kognitivni psihologiji, behavioralni psihologiji in na nevro-lingvističnem programiranju.

Željko Ćurić - po poklicu je zdravnik in je soustanovitelj ter direktor projektov podjetja O. K. Consulting. V letu 1993 se je iz Dubrovnika preselil v Ljubljano. Specializiran je za delo na področju svetovanja, izobraževanja, treninga in klinične psihoterapije. Njegovo delovno področje obsega individualna in skupinska svetovanja, izobraževanja, usposabljanja in treninge na področju poslovne in športne psihologije ter psihoterapije. Željko svetuje tudi Specialni enoti Policije pri zahtevnih pogajanjih v kriznih situacijah.

Franka Bertoncelj - univerzitetna diplomirana psihologinja ter univerzitetna diplomirana oblikovalka oblačil in tekstilij. Izobraževanje zaključuje na magistrski stopnji študija klinične psihologije. Dodatno se izobražuje na področju transakcijske analize in kognitivno vedenjske terapije. Že peto leto izvaja izobraževalno svetovalne delavnice in treninge iz različnih področij organizacijske psihologije, medosebnih odnosov in komunikacije. Poleg izobraževanj vodi tudi kadrovske selekcijske postopke, izvaja psihološka testiranja ter psihodiagnostiko posameznikov. Ukvarja se tudi s kariernim in osebnostnim svetovanjem za posameznike ter coachingom za vodje. Njen hobi je svetovanje na področju poslovnega oblačenja in imagea.

KOTIZACIJA

Kotizacija za vseh pet modulov je 992 EUR + DDV, cena udeležbe na posameznem modulu pa 245,00 EUR + DDV. Prijave na posamezne module bomo lahko potrdili v primeru, da ne bodo zasedena vsa mesta za udeležbo na celotni šoli. Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam priznamo 10 % popust pri polni udeležbi.

URNIK

Začetek vsakega modula je ob 9.00 uri, zaključek pa približno ob 15.00 uri, urnik pa okvirno naslednji:

8.45 - 9.00 - Prihod in jutranje okrepčilo

9.00 - 10.30 - 1. sklop delavnice

10.30 - 11.00 - Odmor

11.00 - 12.30 - 2. sklop delavnice

12.30 - 13.30 - Odmor za kosilo

13.30 - 15.00 - 3. sklop delavnice

ODJAVE

Morebitne odjave sprejemamo samo pisno in sicer najmanj sedem delovnih dni pred izvedbo šole; za odjave šest delovnih dni pred izvedbo si pridržujemo pravico zaračunati administrativne stroške v višini 30% kotizacije; pri kasnejši odjavi načeloma zaračunamo kotizacijo v celoti, razen v primeru, da naročnik pridobi zamenjavo.

Komentarji